Hjem
Kunsthistorie

Fagutvalget i kunsthistorie

Fagutvalget er et studentorgan for studenter på faget kunsthistorie, med representanter fra alle nivåer.

Hovedinnhold

I tillegg til å arrangere sosiale og faglige aktiviteter arbeider vi med å fremme viktige saker for studentene og er studentenes bindeledd til instituttet. Vi har representanter i instituttets ulike råd og utvalg, og arbeider for å gjøre studenttilværelsen din bedre. Hvis du har innspill til vårt arbeid, eller har forslag tilaktiviteter; ta kontakt med oss!

Kunsthistoriestudentenes blogg

Fagutvalget i kunsthistorie har opprettet en blogg som skal være et informasjons- og diskusjonsforum for kunsthistoriestudenter. Her legger vi ut informasjon om faglige og sosiale arrangementer i regi av fagutvalget samt holder dere oppdatert på hva som skjer i Bergens kunstmiljø. Har du noe du syns bør legges ut på denne siden, send en e-post til oss.