Hjem

Praktisk informasjonsarbeid

Praktisk informasjonsarbeid introbilde

Kontakt

Studieadministrasjon: Michael.Hertzberg@uib.no
Undervisning: Michael.Hertzberg@uib.no

PRAKTINF gir praktisk og metodisk innføring i informasjonsarbeid og formidling, med særlig vekt på formidlingsstrategier, informasjonssøk, skriving i ulike sjangre og praksis.

Praktisk informasjonsarbeid er et supplement til studentenes egne bachelorprogram, og er åpent for studenter fra hele UiB (se emneplanen for opptakskrav). Emnet består av undervisning, praktiske øvinger og en praksisperiode hos en virksomhet i bergensområdet. Det faglige målet med emnet er å gi kunnskap om hva kommunikasjon er, hvordan en finner og vurderer informasjon, hvordan en bruker skriftspråket som verktøy, og hvordan en i et helhetsperspektiv best kan formidle et budskap. Mottakerperspektiv og praktisk arbeid med språk og formidling står sentralt.

Emnet inkluderer en praksisperiode i en privat eller offentlig virksomhet. På praksisstedet vil studentene få innblikk i hvordan informasjonsarbeid drives på arbeidsplassen samt anledning til å gjøre enklere informasjonsoppgaver. Et viktig formål med praksisen er å få innsikt i ulike aspekter ved kommunikasjonsvirksomhet i yrkeslivet.

spUrveugleprisen 2014
Bilete av Kristian Bjørkelo og Ivar Utne

Knyter band mellom studentar og arbeidsliv

Praktisk informasjonsarbeid gir studentane større tru på eigen kompetanse og arbeidskapasitet.

Yrkeslivet

Emnet skal gjøre kandidater med mange ulike fagutdanninger dyktige som informasjonsarbeidere og som formidlere for øvrig. Praksiskomponenten gjør det også mulig for bl.a. næringslivet til å få prøvd ut kandidater med universitetsutdanning.