Hjem
Religionsvitenskap

Religionsvitenskap

Foto/ill.:
Dag Øistein Endsjø

Hovedinnhold

Betrakter man religion utenfra, er det først og fremst det religiøse mangfold som er slående. Milliarder av mennesker definerer seg ut fra sin religiøse tilhørighet. Religion er innvevd i kunst og politikk, arbeid og krigføring, økonomi og lovgivning, etikk og underholdning. Globalisering og flerkulturelle samfunn bringer de fleste i kontakt med andre religioner enn sin egen. At religion er en viktig ingrediens i konflikter i verden i dag er tydelig. Les videre...