Hjem
Religionsvitenskap

Mastergradar i religionsvitskap

Oversikt over hovudfag, master- og magistergradar i religionsvitskap.

Sikh i India med raud turban
Foto/ill.:
Knut A. Jacobsen

2010 - 2019

2019

Joakim Pedersen: The Experience of Prejudice in the Sikh Diaspora
Rettleiar: Knut Jacobsen

Christian Lomsdalen: Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.
Rettleiar: Marie von der Lippe

2018

Åsfrid Persson: Religiøst lederskap og autoritet i en kjønnet diskurs - Forståelse av kvinnelig religiøs autoritet blant muslimer i Oslo
Rettleiar: Håkan Rydving

Martin Siring Sørlle: Pilegrimens forandring
Rettleiar: Michael Stausberg 

Helle Braae: Eleoúsa-motivet i den ortodokse kirke
Rettleiar: Håkan Rydving

Jan Marius Bjørnebo Ringstad: By The Old Gods and The New: A study of magic and religion in Game of Thrones
Rettleiar: Sissel Undheim

Helge Kåre Fauskanger: Den oversatte sjel
Rettleiar: Einar Thomassen

2017

Hildegunn Lone Eriksen: Populærkultur i Religion og etikk. En kvantitativ undersøkelse av læreres bruk av populærkultur i undervisningen i Religion og etikk ved offentlige videregående skoler
Rettleiar: Sissel Undheim

Eivind Gunnar Såkvitne Windsrygg: Mellom tro og praksis - Et hverdagsreligiøst perspektiv på verdensbildet til moderne åsatruere i Norge.
Rettleiar: Richard Natvig

Ida Molund Vasstrand: Contemporary Yoga: Legitimizing Authenticity
Rettleiar: Knut Jacobsen

Louise Katharina Krupka: A study of supernatural powers in discourses of yoga, tantra and bhakti 
Rettleiar: István Keul

Stine Opsahl: Tamilhinduenes ritualer i Bergen
Rettleiar: Knut Jacobsen

Torhild Johanne Sanne: Kristendom og nyreligiøsitet
Rettleiarar: Ingvild Gilhus og Lisbeth Mikaelsson

2016

Lisa Camilla Frøyshov Fjeldstad: The Many Faces of Shinto
Rettleiar: Håkan Rydving

Petter Grahl Johnstad: Entheogenic Spirituality. Conversations with Psychonauts
Rettleiar: Håkan Rydving

Wenche S. Rudi: Den skjulte byggestenen mellom frimureri og kristendom. En kvantitativ og kvalitativ studie av Den norske frimurerordenen ved Bergen Provincialloge
Rettleiarar: Ingvild Gilhus og Lisbeth Mikaelsson

Vilde Marie S. Sørbye: Friends on the Other Side. Fremstilling av religion og magi i Disney-filmen The Princess and the Frog
Rettleiar: Dag Øistein Endsjø

Veman Abdulaziz: Et religionvitenskapelig studie av religiøs identitet blant kurdiske êzidîungdommer i Tyskland
Rettleiar: Richard Natvig

2015

Nora Børø: Encountering Spiritual Tourism in Kathmandu. A Qualitative Study of Eight Nepali Emerging Adults
Rettleiar: Knut Jacobsen

Hans Christian Alver: Høyesteretts (Supreme Court) rolle i Indias religionspolitikk
Rettleiar: Knut Jacobsen

Kjersti Siem: «…Og alt som kjem ut av det er forhåpentlegvis positivt» Ein kvalitativ studie av ungdom og unge vaksne sine erfaringar i interreligiøs dialog
Rettleiar: Marie von der Lippe

Aina Holmefjord: Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen
Rettleiar: Istvan Keul

Øyvind Strømmen: Ein gjennomgang av Marta Steinsvik sitt anti-katolske virke i lyset av anti-katolske forestillingar i og utanfor Noreg
Rettleiar: Dag Øistein Endsjø

Armin Zahirovic: Gudenes Fall: En Analyse av Religiøse Elementer i Fire Digitale Spill
Rettleiar: Dag Øistein Endsjø

Siw-Anita Lien: «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» En kvalitativ undersøkelse av kristnes motivasjon til frivillig arbeid i rusomsorg
Rettleiar: Dag Øistein Endsjø

Silje Storviken: Representasjoner av religion. En kvalitativ undersøkelse av lærere og elevers perspektiver og oppfatninger av religions- og livssynsundervisningen ved to steinerskoler i Norge
Rettleiar: Marie von der Lippe

2014

Jens Flataas: Called to Service Officers in the Norwegian Salvation Army
Rettleiar: Michael Stausberg

Espen Morland: «The Power of Christ Compels You!» – En studie av eksorsisme i tre filmer    
Rettleiarar: Ingvild Gilhus og Lisbeth Mikaelsson

Trygve Svarstad: Nordmenn si tilflukt i dei tre juvelar: Ein kvalitativ studie basert på intervju med sju norske konvertittar til buddhismen
Rettleiar: Knut A. Jacobsen

Alise Kjerpeseth: Ein studie av politikk, religion og muslimske minoritetar i Bulgaria
Rettleiar: Richard J. Natvig

Anne Sophie Aa. Johannesen: Etter Gud kommer mor. Muslimske innvandrermødre i Norge som religionsformidlere
Rettleiar: Richard J. Natvig

Siri Margrethe Kleppe: Den magiske Isis – en komparativ studie av Isis i magiske tekster og litterære tekster fra Romerriket
Rettleiarar: Ingvild Gilhus og Einar Thomassen

Marta Houen Dahle: «For den som taler i tunger taler ikke for mennesker…» En religionsvitenskapelig undersøkelse av erfaringer med privat tungetale i bønn
Rettleiar: Michael Stausberg
 

2013

Malin Martinsen: Nyreligiøsitet på internett. En undersøkelse av blogginnlegg om Transcendental Meditasjon.
Rettleiar: Ingvild Gilhus

Tove K. Tordsson: How do religion and national attitudes coexist in centemporary Macedonia? A Comparative Study of two Religious Groups.
Rettleiar: Michael Stausberg

Daniel C. Fitjar: Balancing the World: Contemporary Maya ajq’ijab in Quetzaltenango, Guatemala.
Rettleiar: Håkan Rydving

Katherine R. Salen: «En selvstendig tolkning av Koranen er enhver muslims rett». En studie av «islamsk kvinneteologi» i en tverrkulturell kontekst, gjennom en analyse av Asma Barlas' syn på islam og hennes lesning av Koranen.
Rettleiar: Lisbeth Mikaelsson

Gerarda Boekraad: Ecological sustainability in traditional Sámi beliefs and rituals
Rettleiar: Michael Stausberg

Natalie Sagstad: Selvutvikling og sjelelige relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av en gruppe informanters tro på reinkarnasjon.
Rettleiar: Ingvild Gilhus

Signe Underlid: Representasjonar av religion i det norske samfunnet. Ei kritisk diskursanalyse av lærebøker i samfunnsfag for vaksne innvandrarar.
Rettleiar: Bengt-Over Andreassen

Hilde Ekroll: Charismatic fellowship or tradition-bound hierarchy? Studying the roots of church government with focus upon the Pauline and the Johannine source material.
Rettleiar: Einar Thomassen

Ole Mads Sirks Vevle: Resident Proselytes, God-Fearers and the Seven Noahide Laws. Making a case for an identification between the ger toshav in traditional Judaism and the sebomenos ton theon in Hellenistic literature.
Rettleiar: Einar Thomassen

 

2012

Våren 2012

Jonas Svendsen: Bektaşi Demiş: Orthodox Sunni, Heterodox Bektaşiand incongruity in Bektaşi Fikralari.
Veileder: Richard Natvig

Christina Elmar: Å bli integrert: introduksjonsprogrammet fra et muslimsk deltagerperspektiv.
Veileder: Håkan Rydving

Vegard Kvernenes: Den notidige feiringa av mawlid an-nabi i Manchester og London.
Veileder: Håkan Rydving

Iris Kvellestad: Motreformasjonens avantgarde. En kartlegging av norske holdninger til jesuittordenen på 1900 tallet.
Veileder: Dag Endsjø/Lisbeth Mikaelsson

Lene Bukkøy: Fryktinngytende kvinneskikkelser. Kvinnelige skadevoldende vesener i gresk forlkereligiøsitet og kjønnsnormer i antikkens Hellas.
Veileder: Einar Thomassen

Jane Skjoldli: Nærvær i fravær. Materiell kommunikasjon om og med Pave Johannes Paul II i Roma.
Veileder: Ingvild Gilhus

Torunn Birkeland: Mūrti gudestatuer og darśan-bilder i hinduismen.
Veileder: Knut Jacobsen

Hausten 2012

Iren Legøy: Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området.
Veileder: Richard Natvig/Einar Thomassen    

Vivian Sollid: Sted, myte og identitet i det spirituelle Glastonbury.
Veileder: Lisbeth Mikaelsson

 

2011

Våren 2011

Ingvild T. Karsrud: En sammenligning av retorikk i det franske klostersamfunnet Taizé og Ungdom i Oppdrag sin base i Skien, Telemark.
Veileder: Ingvild Gilhus

Sigrun O. Stefnisdottir: The law of God, nature, and the land - En analyse av Church of Ugandas argumentasjon mot homoseksualitet
Veileder: Dag Endsjø

Trygve Vikene: The Geniture of Gods. -An Evolutionary Model for The Development of Religious Systems
Veileder: Michael Stausberg

Trine P. Klokkerud: farlige tegn fra gudene. En studie av haruspicene i den romerske Senrepublikk
Veileder: Einar Thomassen


Høsten 2011

Oskar Tobias Rudquist Henriksen: «Vil du jeg skal vise dig Fanden?» Presten som magiker i det postreformatoriske Norge
Veileder: Gina Dahl

Hanne Torill Bjørnstad Lauvik: Helse, sykdom og helbredelse i det norrøne førkristne samfunn i et religionsvitenskapelig perspektiv
Veileder: Richard Natvig

Audun Sagedal Bie: ADAPTING ADAPTATION An Analysis of the Adaptation Discourse in the Evolutionary Sciences of Religion
Veileder: Michael Stausberg, biveileder: Lawrence Kirkendall

 

2010

Våren 2010

Eyvind Bør: Når det er farlig å fortelle. Identitet blant armenere i Jerusalem.
Veileder: Rydving.

Michael Hertzberg: The Emergence of Jathika Hela Urumaya. Buddhist Monks at the Threshold of Politics.
Veiledere: Alberts/Jacobsen.

Knut Melvær: Fem komma tre religiøs. Operasjonalisering av religion som globalt fenomen.
Veileder: Stausberg.

Reier Møll Schoder: «Noe må man jo tilhøre» -en undersøkelse av motivasjoner bak medlemskap i Den norske kirke.
Veileder: Stausberg.

Jon Magnus Skeide: Sashes and Rosaries. Scottish Sectarianism and the Old Firm.
Veileder: Mikaelsson.

Lars A. Skybak: Kaste og biraderi i lys av islam. En kvalitativ studie blant norsk-pakistanere i Oslo.
Veileder: Natvig.

Åshild Thorsen: Envisioning healing. Visual culture in Norwegian New Age.
Veileder: Mikaelsson.

Ragnhild Torpe: Kvinner kan – en studie av KFUKs arbeid for å selvstendiggjøre palestinske kvinner.
Veileder: Mikaelsson.

Høsten 2010

Camilla Melhuus Line: deepershopping.com: Forbruk i et kristent perspektiv. Kristne butikker på internett.
Veileder: Gilhus.

Idunn Bjørlo Tandstad: Religionskonsept og religionsundervisning.
Veileder: Alberts.

2000-2009

2009

Kristian Kvalvåg: De siste Dagers hellige, Mitt Romney og den amerikanske religion

Jonis Forland: Menneske-dyr relasjoner i jødedommen

Elisabeth Moe: Sáráhkká og Jomfru Maria

Randi-Merethe Lode: Anekult hos bambara og dogon i Mali

Cecilie Kayser: Religiøs lov og praksis. Muslimer i Bergen om fatwa.

Lin Anthun: Søndagsskolen i tradisjon og tro. En studie av en søndagsskole i en vestnorsk bygd

Ørjan Holen: Romerske omgrepsgudar og overgangen frå republikk til keisarrike

Marit K. Amundsen: Ikke nøl med å spørre et barn! En analyse av barn og frelsessymbolikk i Thomasevangeliet.

Håkon Tandberg: Religion and prosocial behavior. An experimental and ethnographic study of contemporary Parsi Zoroastrianism

Lise Mordal: Mani og Jesus. Jesus som forbilde for Mani i manikeiske tekster

Elin Ree Michelsen: Drusere i Storbrittanina – en eksplorerende undersøkelse av drusisk samfunn og religion i Storbritannia

Live Iden: «The real Rastas are from Africa» – En studie av ulike aspekter ved den gambiske rastaidentiteten.

 

2008

Marianne Høgetveit Myhren: Fra misjon til menighetsbygging? En studie av endring og utvikling i Salem Misjonsforsamling Bergen NLM

Linda Eide Ellingsen: Kropper som snakker – en studie av religiøst motivert kroppskunst.

Lars Øivind Lund: Actus Vercellenses – Kristen identitet og konformitet i det 4. århundret.

Espen Svendsen: «Men du skal jamre meget»: En analyse av Judasevangeliet i Kodeks Tchacos og debatten om Judas Iskariot.

Brita Marie Servan: SACRED NETWORKS  Religion and social life among Oromo in Norway.

Joachim Kallevig: Rwanda; Et folkemord i religiøst perspektiv.

Aina Sogn: Asklepios’ Hjelpere

Kristin Krabbestig: En studie av prestedrakten og dens kommunikative aspekter.

Sverre Fekjan: Symboler og tekster på gravminner ved Møllendal kirkegård i Bergen – En kvantitativ analyse av endring i religionsvitenskaplig perspektiv.

Alice Walgermo: Retten til å vere lik og retten til å vere annleis – Eit studie av trus- og religionsfridomen innanfor utdanningssystem.

Suzanne Anett Thobro: En diskursanalyse i postkolonialt perspektiv av lærebøker i religionsfaget for gymnas/videregående skole.

Rosalind Møyholm: Ritualenes rolle i reintegreringen av tidligere barnesoldater i Nord-Uganda.

Linn Bratsberg: Discursive Legitimation and De-legitimation of female Circumcision in Egypt.

 

2007

Per-Arne Larsen: Angst, død, religion: Terror Management Theory som religionsteori. En kritisk diskusjon

Elisabeth Eide Olsen: «Every intention is for God». En studie av unge muslimske kvinner i NYC

Marius Rognstad: Gnostiske initiasjonsritualer: En studie av initiasjonsritualene i 2. Jeubok i Codex Brucianus

Bjørn Hagen: Orishatro i en ny verden: Santería i USA

Helge Årsheim: «... når de religiøse aspektene synes å være dominerende». En systemteoretisk analyse av religionsbegrepet i norsk rett

Vibeke Sundsbø: Congregations in an Urban Ecology. A Study of 14 Churches in Melbourne's Central Business District

Janemil Kolstø: Rethinking Yasukuni. From Secular Politics to Religious Sacrifice

Magrete Rugtveit: Vediske sattra-ritualer; rituelle statussymboler med asketiske implikasjoner

Kristin Lovise Fet: Kosmologi og helsetradisjon i Afghanistan. Afghanske kvinner og menn i Noreg fortel om den heimlege praksisen

Cecilie Høisæter: Integrasjon eller emigrasjon? Indo-fijiansk metodistungdom om emigrasjon, religiøs tilhørighet og etniske relasjoner

Thor-Asle Syversen: Syv fjell, fem søyler - fire muslimer i Bergen om identitet og religion

Øyvind Vådahl: Den moderne pilegrimsbevegelsen ved Nidaros domkirke, med særlig vekt på pilegrimsprestens rolle

Helge Line Aasland: Konstruksjon av tawhid i politisk islamsk diskurs

Ida Elisabeth Hagen: Ikoner – kunst eller hellige bilder. En komparativ analyse av ikoner i ortodokse kirker og i Den norske kirke

Silje Østerbø: Mer enn en kirke. En studie av forholdet mellom religion og nasjon i sjømannskirken i New York

 

2006

Christian Hervik Bull: Hermes Trismegistus' perfekte diskurs. En analyse av det koptiske fragmentet (NH VI8) og den latinske Asclepius

Tor Steinhovden: «Vi leker ikke menighet». Menigheten Levende Ord: Visjoner fra Gud og ambisjoner for samfunnet

Øystein Kleiveland: Saksit – Fields of Merit and Power. A Study of Popular Buddhist Practices in Urban Thailand

Ingvild Stabrun: Tradisjonell spiritualitet i en moderne kontekst: En analyse av sheikh Ahmad Kuftaros islamsyn som fremstilt i «The Way of Truth»

Marie Palm: Familieloven i Marokko. Et studium av kvinner i ikke-statlige organisasjoner

Marius Strand: Cognitive Structures and Southern Baptist Conflict

Erik Tønnesen: Between Prayer and Healing. Concepts of AIDS in a South African Community

Andreas Pisani Valen: Et religionsvitenskapelig studium av fenomenet Reiki

Karen Schytte: Å motta åndelig lys: En studie av Sukyo Mahikari i Bergen

Anne Marie Bolstad: Ásatrú på Island i dag: Ein analyse av identitetskonstruksjon blant åsatruarar

Toril Aanensen: Vitenamesisk katolikk i Norge. Religiøs identitet blant to generasjoner vietnameiske katolikker i Bergen

Monica Grimstad: Asociación Mokichi Okada: En nyreligiøs japansk bevegelse i Costa Rica

Henrik Endresen: Sign Following kirker i Appalachia. Et eksempel på karismatisk kristendom i det 21. århundre

Christian Børmo: Buddhismen i Maharashtra. En tolkning av ambedkarbuddhistenes vandana og soteriologi

Jostein Reiten: Socially Engaged Buddhism. Investigating the Role of Buddhist NGOs in a Cambodian Context

Astrid Hovden: Ritual, Place and Memory. Maintenance of Religious Festival Traditions in Contemporary Lhasa

Sigurd Viste: Sri Sadhubella Tirath – En hinduøy i det muslimske folkehavet Pakistan. Kontekstualisering og beskrivelse av et hinduminoritetssamfunn med sentrum på øya Sadhubella, Indus, Sindh-provinsen, sør i Pakistan

Linn Bjørndal: Årstidsbundne ritual i norrøn religion: Eit studie av dei årstidsbundne rituala som uttrykk for norrøn verdsforståing

Janne Åsheim: Islam og muslimer i media. En innholdsanalyse av VG i tidsrommet 1998-2003

Jasna Joselic: Islamisering og islams posisjon i dagens Bosnia og Hercegovina

Erik K. E. Egeland: Dødsritualer blant koptisk-ortodokse kristne i Kairo, Egypt

Annette Svae: Oppviglerbarna aluxo'ob. Beskyttervinder for mais og tilgrodde pyramider i yukatekmayaenes bønner og muntlige fortellinger

Ellen Mauritzen: Debatten om Europas religiøse arv. En analyse av katolsk og sekulær-humanistisk lobbyvirksomhet i debatten om EU-grunnloven

Kenneth Djønne: Postmoderne glossolalia? En analyse av tungetale i en pentekostal og en karismatisk menighet, sett i lys av Harvey Cox' teorier om fundamentalisme og eksperientialisme

Therese Krzywinski: Med føttene på jorden og hodet blant stjernene. Konstruksjoner av holisme i norsk initiatorisk Wicca

Helene Lindqvist: Foreldet og fjern eller høyst aktuell. Om presentasjoner av islam i grunnskolens KRL-fag

 

2005

Torunn Elisabeth Bjørnsvik: Hvilken rolle spiller Norsk Luthersk Misjonssamband i den kulturelle globaliseringsprosessen i Tanzania? - En studie av utviklingshjelpens kulturelle og religiøse påvirkningskraft

Line Sæther Garlid: Engleforestillinger i Den norske kirke

Vidar Edland: Av-sløret visdom. Egyptisme i den nyreligiøse blomstringen under siste halvdel av 1800-tallet

Anne-Brit Lauvsnes: Re-defining the Self. A Life Story Analysis of Women Living on Anti-Retroviral Treatment

Thomas Nyløkken: ARABER. En religionspsykologisk studie av israelske jøders stereotypier av «araberen»

Jarle Haktorson: Å konseptualisere magi. Ein refleksjon over magi, religion og kategorisering innan religionsvitskapen

Runar Tengel Hovland: Minnebasert konsekvensteori. En teoretisk modell applisert på politisk engasjement hos konservative kristne i Norge

Arnt Vidar Klungland: «Vi peker - landet preker»

Zofia Paszkiewicz: Muslims First, Women Second, Scholars Third? An Analysis of Muslim Feminist Discourse in Egypt

Tina Pedersen: «Let's start working, in sha-Allah!» A Study of the Working Conditions for Female Muslim Decision-Makers in the UN

 

2004

Elisabeth Bakka:  «‘I baha'i får vi være kvinner’: Identitet og selvforståelse»

Julie Eikemo Prestø: «Religion og religiøse symboler i Nasjonal Samling med særlig vekt på propaganda og plakatproduksjon fra 1933-1945»

Mona Tiegs: «En kopernikansk vending ved MF? Analyse av det teologiske menighetsfakultetet, 1970-2001»

Øystein Hauge: «Iscenesatt kristendom. Religiøs kreativitet i møte med det postmoderne»

Beate Magerholm: «Religion i avisen. En analyse av Aftenpostens dekning av religiøs tematikk fra 50-tallet og frem til i dag»

Truls Nytun: «Om vilkår for konseptualisering av norrøn polyteisme. En revurdering av rådende teori og kildenes føringer»

Pia Zurbuchen-Svensson: «Arkæologiske tolkninger af antaget religiøst billedmateriale - en vurdering af arkæologers valg og brug af kilder og metoder til tolkning af antagede religiøse motiver fra den gamle norrøne kultur»

Kristin Svendsen: «Religiøs retorikk i amerikansk utenrikspolitikk. En analyse av USAs nasjonale sikkerhetsstrategi fra 2002 i lys av Robert N. Bellahs teori om civil religion»

 

2003

Kjersti Rogde Næss: «Myten om muslimer. En analyse av medienes beskrivelser av muslimske innvandrere i Norge i lys av Roland Barthes' mytebegrep» (tilgjengeleg som pdf-fil: http://www.ub.uib.no/elpub/2003/h/518001/Hovedoppgave.pdf)

André Aronsen: «Niklas Luhmanns systemteori: en fruktbar nyvinning for religionsvitenskapen? Forsøk på en systemteoretisk iakttakelse av antroposofi»

Hans Geir Aasmundsen: «Religion og globalisering. Pentekostale og katolikker i Argentina»

Tone Beathe Guldbrandsøy: «Klosterliv og identitet. En Russisk-ortodoks nonne forteller»

Eline Flesjø: «Changing the Guard. En analyse av amerikanske presidenters innsettelsestaler (1961-2001). I lys av den amerikanske myte»

Marianne Bøe: «‘Show us the real Islam! I am a Muslim and you are a Muslim too. But tell me: What is Islam?’ En studie av iransk kvinneaktivisme» (tilgjengeleg som pdf-fil: http://www.ub.uib.no/elpub/2003/h/518002/Hovedoppgave.pdf)

 

2002

Jørg Arne Jørgensen: «Astrologien i India. En undersøkelse av astrologien i det nordindiske samfunn og noen av dens tilknytningspunkter til hinduismen»

Tonje Hagerup Gundersen: «Mai Pen Rai. En studie av den midlertidige munkeordningen i Thailand, og dens rolle i forholdet mellom folkelig og læremessig buddhisme»

Silje Frydenlund: «Fortelling og dialog i KRL: En religionsvitenskapelig og didaktisk vurdering»

Tone Wasbak Melbye: «Kristendommens posisjon og funksjon i norsk politikk. En studie av religiøst språk i politikken 1960-1998»

Morten Fuglestad: «Jærtegn i Bergen på 1600-tallet. Religiøse, sosiale og intellektuelle forutsetninger for divinatoriske tegn i Danmark-Norge, med utgangspunkt i Bergen» (tilgjengeleg som pdf-fil: http://www.ub.uib.no/elpub/2002/h/518002)

Solbjørg Marjala: «Åpen kirke og kirkens enhet. Hva karakteriserer Åpen Kirkegruppe som organisasjon og dens strategier i debatten med Den norske kirke om homofili?»

Anne Mailin Selland: «Betraying the Nation. Reactions and background to the assassination of Yitzhak Rabin»

Camilla Fines Aronsen: «Kirkens selvkonstruksjon i møte med det senmoderne samfunnet. En analyse av homofilidebatten i Den norske kirke»

Pål Steiner: «Det daglige offerritualet i det Nye Rikets templer» (tilgjengeleg som pdf-fil: http://www.ub.uib.no/elpub/2002/h/518001/Hovedoppgave.pdf)

Ane Fidjestøl: «Prinsen valgte det himmelske riket. En studie av mytekomplekset rundt slaget ved Kosovo/a i 1389»

Ragnhild Lunde: «Religion og Stat. En analyse av religionspolitikken i det selvstendige Usbekistan»

 

2001

Ingrid Lofthus: Religiøs nasjonalisme i Lithauen. En analyse av den katolske kirkens rolle i motstandsbevegelsen forut for frigjøringen fra Sovjetunionen

Rune Endresen: Ahmadi-muslimers identitet og selvforståelse: En studie av Islams Ahmadiyya-menighet i Norge

Gørill Husby: «Don't vote for the Evil Eye». Religion encountering politics: Sufism and Islamism on Zanzibar

Siri Dahl Dørnes: Jødisk civil religion. En analyse av Jerusalem Post i tidsrommet før, under og etter Operasjon Fred for Galilea i 1982

Hildegunn Isaksen: Begjær som symbol. En analyse av Augustins Bekjennelser

Solveig M. L. Kavli: Ashé-Iyá. Ein studie av afrocubanske artistar sitt forhold til santería og musikk

Yvonne M. Wang: De jødiske utsendingene fra Palestina 200-429 e.v.t - forholdet mellom det rabbinske miljø i Eretz Israel og den jødiske disapora

Maria Mellegaard Lien: «La oss finne vår egen identitet først». Identitetskonstruksjon blant unge muslimer i Norge

Jorun Titlestad Gjelsvik: Influence of Islamic culture on Scandinavian management in Malaysia - a glance at multinational management and Islamic values

Ola Øyen: De mystagogiske katekesene. En analyse av Djevelen og demonenes rolle i senantikk kristen dåp

Gry Aksnes: «God is Nigerian». The role of religion in the process towards democracy and in the discussion about Nigeria's future as one nation

Eivind S. Zakariassen: «...men Krishna er Gud, tross alt.» En undersøkelse av konversjonsprosessen og verdensvedlikeholdelsen hos nordmenn som er initiert i ISKCON

Randi Hvidsten: Kirkelig selvforståelse i møte med den politiske virkelighet. En analyse av kirke-statforholdet, 1965 - 2001

 

2000

Per Anders Aas: Muslimske holdninger til KRL-faget

Liv Ingeborg Lied: Frå Palestina til himmelen: Førestellingane om Landet i Testamentet til Moses

Synnøve Lid: I Naturen sitt famntak: Ein analyse av tregudinne-motivet i tre utvalte graver i Theben

Gina Dahl: Mystikkens plass innenfor norsk åndsliv på 1600 tallet og dens mulige ettervirkninger; Europeisk religiøs pluralisme sett i et lokalhistorisk perspektiv

Thomas Nordraak Aasheim: Summit Lighthouse. En studie av historien, læren og bevegelsen i Norge

Trond Birkeland: Gudinnen, rottene og løven: En undersøkelse av ritualisert interaksjon med dyr i rajastansk shakta-hinduisme

Jan S. Haugland: The Successor Problem - A focused biography of Joseph Rutherford, 2nd leader of the Jehovah's Witnesses, 1916-1942

Hege Irene Markussen: Alevilik ve Bektasilik. Religion and identity formation in contemporary Turkey

Kjersti Håvardstun: Mellom tradisjon og modernitet i islam - en analyse av Yusuf al-Qaradawis tenkning

Sigrid Elise Sylte: Universet og den einskilde. Ein studie av New age-miljøet kring Pyramiden i Bergen

Håvard Ulstein: «Visjon og virkelighet». Norsk Luthersk Misjonssamband som misjons- og bistandsaktør

1990-1999

1999

Benedikte H. Fjeldstad: "Hellig krig innen kristendommen og islam. En undersøkelse av sentrale trekk ved kristen og islamsk hellig krig i tilknytning til korstogstiden"

Åsne Halskau: "Riffat Hassan - mellom vestlig modernitet og normativ islam"

Tore Omdahl: "Politisk engasjement hos pinsebevegelsene i Nicaragua"

Per-Ivar Sveingard: "Kristendom og menneskesyn: K.E. Løgstrups tenking sosiologisk belyst"

Elisabeth S. Berner: "Indispensable and invisible. The Nation of Islam's teaching on womanhood"

Rita Andersen: "Ekstatisk religion - Et dobbeltliv mellom Himmel og jord"

Lina Snoek: "Tro og sosial forpliktelse: En retning innen den cubanske pinsebevegelsen"

 

1998

Kristin Austad: "Ett folk? En analyse av moderne jødisk teologi i religionssosiologisk perspektiv"

Vivian Digernes: "Jesu kristi kirke av siste dagers helliges organisasjon, lære og ritualer"

Kjell Arne Kallevik: "Christian Coalition som religio-politisk organisasjon"

Trude Fjæran Pedersen: "Druider i dag. Menneske, Natur og Spititualitet hos The Order of Bards, Ovates and Druids"

Marianne Rogne: "På sporet av den tapte kropp. En hovedfagsoppgave om dans og nyreligiøsitet med utganspunkt i organisasjonen Peaceworks International Network for the Dances of Universal Peace"

Lill W. Thomassen: "Den tradisjonelle strategi. En analyse av S. H. Nasrs religiøst funderte modernismekritikk"

Åsta Viksøy: "Religiøse syn på barn fra 1850 - 1900 uttrykt gjennom søndagsskole, skole og litteratur"

Marie Steine von der Lippe: "Pentekostale bevegelser i Latin-Amerika. En diskusjon av tre forklaringsmodeller"

Susanne Olsson: "Religiopolitisk islam i mötet med det moderna. En analys av Hassan Hanafis sociopolitiska tolkning av islam"

 

1997

Trine Anker: "Materiell ånd og åndelig materie: En analyse av kropp-/ånddualismen i katarenes Interrogatio lohannis"

Sólmundur Kristján Björgvinsson: "Lokimytologien: En analyse av Lokigestalten i det gamle norrøne kildematerialet med vekt på hans relasjon til skjebnen"

Øystein Fjær: "Russland ved historiens slutt. Om russisk messianisme ved inngangen til år 2000"

Synnøve Kirkebø: "Teosofi i Norge: Norsk Teosofisk Samfunn, 1893 - 1940"

Ida Lindøe: " 'Når øyeblikket synger': Bjørn Eidsvågs arenaer for formidling av kristendom og populærmusikk"

Bridget Penny: "Margit Sandemo: Forfatter og religiøs inspirator i et moderne samfunn"

Kristin Ryssgård: "Når Betlehemstjernen er en UFO: UFO som et soteriologisk element i Aetherius Society"

Jorunn Steinnes: "Kunst og Kult: En analyse av et Kristusbilde og dets betydninger"

Dominique Dao-Vu: "Den katolske kirken i Vietnam: En aktør i politiske og sosiale sammenhenger"

Mona Helen Farstad: "Identitet i Salman Rushdies The satanic verses. En tematisk analyse i et religionsvitenskapelig perspektiv"

Monica Langeland: "Den ktoniske Hermes"

Tone Lund-Olsen: "Religion og globalisering: Konsekvensar i Malaysia"

Renate R. Sørtvedt: "Kristendomskunnskap med religions- og livsynsorientering - et fag for den flerkulturelle skolen?"

 

1996

Helene Cesilie Møgster: "Barns gudsforestillinger. En karakteristikk av en gruppe barn sine forestillinger om Gud på bakgrunn av samtaler og tegninger"

Karen Kulien: "Engler i Eksil. Mytologiske perspektiver på det katariske innvielsesritualet"

Dag Øistein Endsjø: "To Be and Not to Be. An Analysis of Liminal Aspects of Greek Mythical Geography"

Sturla Bang: "The Truth is Out There. UFO som del av en religiøs verdensforståelse"

Bente Ingeborg Myrtveit: "ONDSKAP: væren eller handling? En analyse av ondskapens symbolikk i en katarisk myte"

Jorunn Eie: "Identitetskonstruksjon hos odinister i dagens England. En samtidsanalyse av revitalisering av germansk hedendom"

Evy Kjøsnes: "Det kom tre tussemøyar. Ein analyse av dei kvinnelege tussemaktene i Voluspå"

Eli Herud Sørensen: "En teosofisk tolkning av Voluspå. Henrik Anton Almes reinterpretasjon av norrøn mytologi"

 

1995

Hanna S. Bjørnsen: "Teosofi i Sveits. En historisk analyse av den moderne teosofiske bevegelsen fra dens begynnelse frem til i dag"

Tove Lyngra: " 'Øst av Odrøre' - Om rusdrikk og kunnskap i norrøn mytologi"

Solbjørg Øvretveit: "Trosbevegelsen. Konstruksjon av kjønn i skjæringspunktet mellom tradisjon og modernitet"

Ingvild Hope: "Teosofi i Norge. En historisk analyse av Ordenen Stjernen i Øst"

Tore Kjeilen: "Tunis - Islam. Handlinger og holdninger"

Knut-Atle Klausen: "Georg August Wallin og Orienten. Kulturmøte i et kosmologisk perspektiv"

Arvid Tengesdal: "Khomeini og charisma i den iranske revolusjonen"

Halvard Larssen: "I verden, men ikke av verden. Tilbaketrekning eller deltakelse i samfunnet - et pietistisk dilemma i læstadiansk kontekst" [Kristendomskunnskap]

 

1994

Geir Ståle Nordstrøm: "Dødsforestillinger i vikingtid: En analyse basert på skriftlig og arkeologisk kildemateriale"

Helge Petersen: "Den fjerde vei - en studie av esoterisk kunnskap"

Oddrun Marie Hovde: "Sjamanisme og New Age. De religiøse opplevelsers betydning. Et eksempel på en ny religiøs interesse i den moderne vestlige verden"

 

1993

Ivar Chester Danielsen: "Dyresymbolikk i sethiansk gnostisisme"

Siv-Ellen Kraft: "Teosofisk Samfunn i Norge: En samtidsanalyse"

 

1992

Katrine Lund: "Mircea Eliade og flukten fra det moderne. The fabric of being and the fabric of meaning"

Mette Ramstad Cortez: "Messages of the Mormon Missionaries to the Polynesians in the last century, with preliminary references to natives' responses and motives for conversion"

Ingvild Flaskerud: "Islamiseringsprosesser i Sudan. En sammenlikning av Baumann og Manger sine analyser av kulturelle endringer i Nuba-fjellene"

 

1991

Jon-Egil Korsvold: "Religiøs endring: En forklaringsmodell"

Per E. Haraldsen: "En faghistorisk introduksjon til Nagarjunas Mulamadhyamakakarika. Theodore Stcherbatsky og Frederick J. Strengs tolkninger belyst i et idé-historisk perspektiv"

 

1990

Anne Wik: "Martin Buber og hasidismen. En vurdering av Bubers reinterpretasjon av hasidismen og kritikken mot denne"

1971-1989

1987

Terje Breisteinslien: «Hinduisme i Bergen. Et studium av videreføring og formidling av den religiøse og kulturelle arv»

 

1984

Jan Atle Toska: «Menneske, religion og naturmiljø. Sentrale begreper og problemstillinger i økologi og humanøkologi, og deres relevans for religionsvitenskapen»

 

1982

Gunnar Christensen: «Fremmede religioner i ungdomsskolens lærebøker»

Richard Natvig: «Zar-kulten i Egypt. En analyse av kultens religiøse funksjoner»

 

1981

Pauline Nelly Høisæter: «Fremmede religioner i grunnskolen»

 

1980

Clemens Saers: «Marokkanske muslimer i Belgia. En undersøkelse av muslimske gjestearbeideres religionsutøvelse»

 

1979

Inger Marie Ruud: «Problemet Minoisk religion. En bibliografi og hovedtrekk fra forskningshistorien»

 

1977

Einar Thomassen: «Altets åpenbaring. En soteriologisk term i Evangelium Veritatis» (magistergrad)

 

1976

Lisbeth Mikaelsson: «Mennesket og livsmiljøet i Gen. 2-3»

Solveig Greve: «De utvalgte. En sammenliknende religionshistorisk undersøkelse av elite-selvforståelse blant fransiskanerspiritualere, amalrikanere og flagellanter i høy/senmiddelalderen, belyst gjennom Joachim av Fiores filosofiske system» (magistergrad)

 

1974

Unni Larsen: «Mytisk androgynitet. En drøfting av noen eksempler»

Bitten Linge: «Baha'i i Norge»

Erling Kittelsen: «Den norrøne skapelsesmytologi. En fenomenologisk studie» (magistergrad)

Gro Steinsland: «Gud, verden og det gode. En analyse av gnostikeren Justins gudsbegreper» (magistergrad)

 

1973

Jorunn Jacobsen: «Menneskets selvforståelse i mandeisk religion»

Otto Georg Schou: «Kristusskikkelsen i indisk tenkning»

 

1971

Ragnhild Bjerre Finnestad: «Nun - en studie i det egyptiske kaosbegrep» (magistergrad)

Jarl Fossum: «Gnostisk antropogoni og antropologi» (magistergrad)