Hjem
Religionsvitenskap

Temaomtale RELV103

Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar (tilbys høstsemesteret)

Foto/ill.:
Knut A. Jacobsen

Hovedinnhold

RELV103 gir en innføring i fem religioner: hinduismen, buddhismen, jainismen, sikhismen, og zoroastrismen. Hovedvekten ligger på Indias religionshistorie. Vi ser på religionenes særtrekk, hvordan de ble til, deres historie og utvikling i India og hvordan de påvirket og responderte på hverande, og på spredningen til resten av verden. Hver av religionene er preget av mangfold, og vi lærer om disse religionenes mange virkelighetsbilder, tekster, grunnleggere, ritualer, fortellinger, kunst, organisasjoner, etikk og politiske ideer.