Hjem
Religionsvitenskap

Temaomtale RELV221/RELV321

Nyreligiøsitet (tilbys normalt i vårsemesteret, også vår 2022)

Spåing med tarot-kort. Hand med kort på svart duk.
Foto/ill.:
flickr/ Chris Gladis

Hovedinnhold

Nyreligiøsitet omfatter religiøse nydannelser som har oppstått i løpet av de siste snaut to hundre årene. Slike nydannelser finner sted i hele verden. Religion kan løsrives fra sin opprinnelige forankring i tradisjonelle religiøse institusjoner og opptre i andre og tildels nye sammenhenger. Det fører til at religionsgrensene ikke lenger respekteres på samme måte som før. Folk med kristen forankring kan vise seg å tro på sjelevandring. Det finnes en frittflytende nyreligiøsitet eller nyåndelighet som dukker opp i ukeblader, livsstilstilbud, filmer, musikkvideoer og bøker. Den kan krydre livet og også prege det, samtidig som den troende bestemmer selv hvilken plass den skal ha i hennes tilværelse. Et nyåndelig marked har vokst frem – de norske alternativmessene er et anskuelig eksempel – der man opptrer som forbruker og der entreprenører i stor og liten målestokk skaper nye religiøst betonte tilbud innenfor alt fra selvutvikling til hjemmeinnredning og reiseliv.
 

Nyreligiøsiteten inviterer til religiøs søken, individuelle løsninger og det som har vært kalt for «selv-religion». I det ligger at selvet eller sjelen står i sentrum heller enn Gud. En av de mest innflytelsesrike ideer i samtidens holistiske åndelighet er troen på at mennesket er iboende religiøst, at det er født med en evne til å skape symbolsk mening.  I nyreligiøsiteten finner man ikke nødvendigvis Gud i himmelen, man finner seg selv som et guddommelig vesen.
 

Spesialiseringsemnet RELV221/RELV321 konsentrerer seg særlig om vestlig nyreligiøsitet. Emnet omfatter nye religioner, New Age og uorganisert nyreligiøsitet. Historisk utvikling, så vel som samtidige religiøse prosesser, står i fokus.