Hjem
Religionsvitenskap

Temaomtale RELV100

Religion, kultur og samfunn (tilbys høstsemesteret, også høsten 2022)

Anubis i Fyllingsdalen
Foto/ill.:
Sissel Undheim

Hovedinnhold

Religion finnes overalt. Enten vi vil eller ikke, må vi forholde oss til andre menneskers religiøse forestillinger gjennom symboler, fortellinger, tradisjoner, ytringer og direkte krav om vår oppførsel. Verken trossamfunn, gudshus eller helligdager representerer absolutte grenser for religion. Men hva skjer med religion når den fungerer i disse andre sammenhengene? 

I RELV100 ser vi på noen av områdene der religion gjør seg mest gjeldende.

  • Populærkulturen med sin musikk, reklame, bøker, spill og film- nett- og tv-produksjoner, er der mange oftest møter ulike religiøse perspektiver i dag. Hva gjør dette med tradisjonelle religiøse forestillinger?
  • Ikke-europeiske filosofier har lange tradisjoner som har fått liten plass i vestens filosofihistorie. Hvordan har filosofiske systemer i India, Midtøsten og Øst-Asia formulert spørsmål om erkjennelsesteori og om forholdet mellom mennesket, verden og de guddommelige? Hva er forholdet mellom filosofi og religion i tradisjoner som islam, hinduisme, buddhisme og taoisme?
  • Hvilke valg ligger til grunn for hvordan religion presenteres i undervisningen? Hva fremstilles som typisk, hva vektlegges og hvordan kan fremstillingen av religion i undervisningen påvirke elevenes læring og samfunnet forøvrig?
  • Om vi skal forstå religion i kultur og samfunn, må vi også se på kjønn og seksualitet. Hvordan formes kjønnsroller og idealer om seksualitet av øvrige samfunnsstrukturer og sosiale hierarkier, og når åpner religion for utradisjonelle kjønnsroller og nye maktposisjoner?     

Så hvordan forholder religion seg til de ulike delene av samfunnet? Dette er blant hva man lærer i dette emnet.