Hjem
Religionsvitenskap

Temaomtale RELV100

Religion, kultur og samfunn (tilbys høstsemesteret)

Velkommen til innføringsemnet RELV100 – Religion, kultur og samfunn

Hovedinnhold

Religion finnes overalt. Enten vi vil eller ikke, må vi forholde oss til andre menneskers religiøse forestillinger gjennom symboler, fortellinger, tradisjoner, ytringer og direkte krav om vår oppførsel. Verken trossamfunn, gudshus eller helligdager representerer absolutte grenser for religion. Men hva skjer med religion når den fungerer i disse andre sammenhengene?
 

I RELV100 ser vi på noen av områdene der religion gjør seg mest gjeldende.

 • Populærkulturen med sin musikk, reklame, bøker, spill og film- nett- og tv-produksjoner, er der mange oftest møter ulike religiøse perspektiver i dag. Hva gjør dette med tradisjonelle religiøse forestillinger?
   
 • Gjennom politikken får religion mulighet til å forme hele samfunnet. Slik har det alltid vært. Men på hvilke områder forsøker de ulike religionene å styre våre liv gjennom lov og rett?
   
 • Hvilke valg ligger til grunn for hvordan religion presenteres i undervisningen? Hva fremstilles som typisk, hva vektlegges og hvordan kan fremstillingen av religion i undervisningen påvirke elevenes forestillinger?
   
 • Religion og sex hører tett sammen. Dagens voldsomme oppmerksomhet på homoseksualitet, speiles i lignende motstand mot heterosex før ekteskapet og sex på tvers av religion, kaste eller hudfarge. Andre ganger er sex også påbudt.
   

Så hvordan forholder religion seg til de ulike delene av samfunnet? Dette er blant hva man lærer i dette emnet.