Hjem

Russisk

åpen forelesning

Brita Lotsberg Bryn: Revolusjonstoget

Velkommen til en forelesning om togmyten i russisk kultur og litteratur!

apen_forelesnig_1.jpg

Forelesning om togmyten i russisk kultur og litteratur
Finnes det en særegen russisk forståelsesramme relatert til tog?

Finnes det en særegen russisk forståelsesramme relatert til tog? I årene etter 1917 ble jernbanen gjenstand for en offisiell propagandastrategi som kulminerte i andre halvdel av 1930-tallet med visuelle og litterære fremstillinger av Stalin som lokfører på revolusjonens fremadstormende lokomotiv. I dette innlegget drøfter Brita Lotsberg Bryn denne strategiens kulturhistoriske og ideologiske røtter og argumenterer for at den inngår i et omfattende diskursivt kompleks med dype dystopiske undertoner.

Brita Lotsberg Bryn er førsteamanuensis i russisk litteratur ved UiB.

Åpent for alle russiskstudenter og andre interesserte!

Forelesningen er en del av Russiskfagets serie med åpne forelesninger våren 2018.

NårProgramSted
1. februar kl. 12.15Irina Bichikashvili (TSU) Политический и культурный статус и условия русского языка в ГрузииAud. D, Sydneshaugen
7. mars kl. 13.00Ingunn Lunde (IF) Revolusjon og reform: om ortografireformen av 1918Sem.rom 400, HF-bygget
12. april kl. 12.15Brita Lotsberg Bryn (IF) RevolusjonstogetAud. Q, Sydneshaugen
12. april kl. 13.15Johanne Kalsaas (UiB) Valgobservasjon i Russland: under overflaten på det russiske presidentvalget 2018Aud. Q, Sydneshaugen