Hjem
Russisk

Døme på masteroppgåver ved russisk frå 2005 til 2014

Her kan du finna døme på masteroppgåver frå russiskfaget i perioden frå 2005 til 2014. Du finn desse oppgåvene på biblioteket eller på BORA, sjå lenkjene.

 

Annika B. Myhr (2005): Diktningens perspektiver på språk og språkutvikling i dikt av Elena Sjvarts, Sergej Zavjalov, David Raskin og Svetlana Bodrunova.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=091780519&kid=biblio

 

Begoña del Castillo (2005): Holistiske setninger i russisk.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=082455694&kid=biblio

 

Vidar Johnsen (2005): Dostoevskij – konstruksjoner: et resepsjonsteoretisk perspektiv på fire avhandliger om Dostoevskij og hans forfatterskap.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=051769522&kid=biblio

 

Kjetil Hope (2005): Skjøger og gjøglere: en lesning av Nikolaj Leskovs legender «Prekrasnaja Aza» og «Skoromokh Pamfalon».

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=091780683&kid=biblio

 

Yuliya Yerokhina Knutsen (2007): Anglisismenes struktur og poetiske funksjon i Vladimir Visjnevskijs forfatterskap.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=080663257&kid=biblio

 

Unni Nordbø (2008): Kaukasuslitteratur: Anna Politkovskajas retoriske strategier i Vtoraja Tsjetsjenskaja .

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=090195558&kid=biblio

 

Natalia Lied (2008): Noen kunstneriske særtrekk i Bazjovs magiske uralsagn: Mørkemakter og deres ideologisk-estetiske spillerom i Bazjovs uralske kunsteventyr.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=080654304&kid=biblio

 

Anniken T. Langøigjelten (2008): Boris El'cin og Vladimir Putin om Tsjetsjenia: ordbruk og retoriske virkemidler i et utvalg taler og pressekonferanser holdt i forbindelse med krigene i Tsjetsjenia.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=080367518&kid=biblio

 

Malin O. Dahlberg (2008): Språkhaldningar i dagens Russland: om dialekt og standardspråk.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=080636284&kid=biblio

 

Antra Sunde (2009): Skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk.

https://bora.uib.no/handle/1956/3181

 

Ingeborg Eriksdatter Fredriksen (2009): Russiske oversettelser av det norske pronomenet ’man’ i skjønnlitterære tekster.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=092984096&kid=biblio

 

Hjørdis H. Kaland (2009): Idet ochota na citaty: sitering av Vysotskij i avisoverskrifter i Russland på 2000-tallet.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=093513968&kid=biblio

 

Aleksander Egeland (2009): Bruk av tiltalepronomener i russiske reklametekster i periodene 1996−1997 og 2006−2007.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=092983553&kid=biblio

 

Marte Nordanger (2009): Keiserens nye klær? Lingvistisk og konseptuell transfer i markeringen av grammatikalisert definitt referanse i russiskspråklige og engelskspråkliges norske mellomspråk.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=093481039&kid=biblio

 

Håvard Skøien (2011): Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev om terrorisme. Språklig stil i utvalgte uttalelser etter terrorangrepene mot Moskvas undergrunn 29. mars 2010.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=140124101&kid=biblio

 

Marianne Isaksen (2012): Navnet skjemmer ingen. Navn og identitet hos russere i Norge.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=122958926&kid=biblio

 

Benedikte Fjellanger Vardøy (2013): Ing-ord sin semantikk. Ein kvalitativ og kvantitativ studie av tydingar og tydingsutvikling hjå ing-ord i russiske aviser og i ordbøker (2000-2011).

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=123753007&kid=biblio

 

Anette Aas (2013): Stemmer fra fortiden: En komparativ analyse av neverbrev fra Novgorod og runepinner fra Bergen.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=133072118&kid=biblio

 

Torbjørn Monsen (2013): Hvem er Victor Pelevins Homo post-Sovjeticus? Betraktninger over psykologiske, ontologiske og samfunnsmessige implikasjoner i to av Pelevins romaner.

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=133069125&kid=biblio

 

Anja Evelin Jordalen (2014): Språksituasjonen i Mordovia – en kvantitativ undersøkelse av språkbeherskelse, språkvaner og språkholdninger blant studenter i Mordovia.

https://bora.uib.no/handle/1956/7971