Hjem
Russisk
Åpen forelesning 6.11

Mellom språkskifte, kodeveksling og lån

Hvordan blander folk på Kolahalvøya samisk og russisk? Hva gjør de unge og hva gjør de eldre?

Krasnosjtsjelje
Bygda Krasnosjtsjelje, der David Pineda gjorde en del av opptakene til forskningen sin.
Foto/ill.:
David Pineda

Hovedinnhold

Møtene mellom en majoritetskultur og en minoritetskultur kan føre til store forandringer - blant annet når det gjelder språk. David Pineda forsker på hvordan folk blander samisk og russisk på Kolahalvøya. Hvilke forskjeller er det mellom ulike generasjoner?

I det lille samiske samfunnet på det russiske Kolahalvøya har kontakt mellom den russiske majoritetskulturen og den samiske minoritetskulturen ført til store forandringer i språkbruken. Mens de fleste, særlig yngre, samene har gått helt over til russisk ser man at eldre samer tar opp mange lånord i sitt språk, og veksler mellom russisk og samisk, ofte innenfor en setning. Hvorfor det, egentlig?

 

Det blir åpen forelesning med David Pineda den 6. november kl 12.15 i auditorium Q på Sydneshaugen skole.

 

David Pineda skriver doktorgrad om kodeveksling og underviser i russisk ved UiB.

 

Alle interesserte er hjertelig velkommen!