Hjem
Teatervitenskap
Jubileumsmarkering

Teatervitenskap 50 år i Bergen

Det er 50 år siden de første teatervitenskapsstudentene inntok Bergen. Dette markeres med utstillingsåpning av "TEATERARKIVET. Teaterhistorie – forestillingsanalyse – kunstnerisk inspirasjon" 4. desember og seminaret "Teatervitenskap mellom arkiv og samtidsteater" 5. desember.

Vår ære Vår makt
Cecilie Løveid og Tore Vagn Lid brukte Teaterarkivet aktivt i utviklingen av "Vår ære / vår makt" 2016 på DNS. På bildet: Bjørn Willberg Andersen, Katrine Dale, Jonas Nielsen, Ane Skumsvold, Sigmund Njørs Hovind. Scenograf/kostyme: Olav Myrtvedt.
Foto/ill.:
Ane Bysheim, DNS

Jubileumsmarkering 4.–5. desember

Høsten 1969 begynte det første kullet av studenter i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Lærerkreftene var Berit Erbe, utdannet skuespiller og magister i teatervitenskap fra Københavns Universitetet, og Knut Nygaard med hovedfag i nordisk. Erbe hadde ansvar for undervisningen i europeisk teaterhistorie og dramaturgi mens Nygaard underviste i norsk teaterhistorie. Samtidig ble Teaterarkivet i Bergen etablert gjennom en kombinasjon av Universitetsbibliotekets arkivsamling fra Det Norske Theater i Bergen (1850-1863), hvor blant andre Ibsen var aktiv, og Den Nationale Scenes arkiv.

I de første årene var faget en avdeling av Nordisk institutt. I 1975 ble Teatervitenskapelig institutt etablert i samlokalisering med Teaterarkivet og Teatermuseet i Villaveien 5. Fra 2008 har teatervitenskap vært en fagseksjon ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Fagprofilen er fortsatt klassisk teatervitenskap med vektlegging av teater som kunstform med grunnlag i teaterhistorie, dramaturgi, samtidsteater og i et nært samarbeid med scenekunstfeltet.

50 år siden etableringen av teatervitenskap ved Universitetet i Bergen vil bli markert med en utstilling og et seminar, 4.–5. desember på HF-bygget. 4. desember åpnes utstillingen «TEATERARKIVET. Teaterhistorie – forestillingsanalyse – kunstnerisk inspirasjon» i spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket. 5. desember arrangeres jubileumsseminaret «Teatervitenskap mellom arkiv og samtidsteater» med bidrag fra teatervitere fra Bergen og andre universiteter og høgskoler i Norge og Norden.

Både utstillingsåpning m/ resepsjon og seminar er gratis og åpent for alle. Merk at seminaret krever påmelding (se eget skjema).

Program for jubileumsmarkering

Onsdag 4. desember

16.00–17.30 – UBBs spesialsamling, 1. et. HF-bygget

Utstillingsåpning: TEATERARKIVET. Teaterhistorie – forestillingsanalyse – kunstnerisk inspirasjon

Åpning ved HF-dekan Jørgen Sejersted.
Innlegg ved instituttleder Anders Fagerjord.
Foredrag v/ professor Tor Trolie: "Intet teater uten arkiv. om Teaterarkivet som kilde til kunnskap".
Resepsjon. 

19.00: Uformell middag for teatervitere på Wesselstuen. Interesse meldes til ragnhild.gjefsen@uib.no.

Torsdag 5. desember

09.30–16.30 – UBBs spesialsamling, 1. et. HF-bygget

Seminar: Teatervitenskap mellom arkiv og samtidsteater

09.00–09.30: Mingling, kaffe, velkommen

09.30–10.00:
Stig Jarl, lektor, Københavns Universitet:
Teatervidenskab i København og Bergen. Fælles forudsætninger. Fra Max Herrmann via Torben Krogh og hvorhen? Teori, historie og arkiv med bakgrunn i praksis.

10.00–10.30:
Svein Gladsø, professor, NTNU: Hvem er hvem i norsk teatervitenskap. De som har formet faget.

10.30–11.00: Kaffepause

11.00–11.30:
Kristian Seltun, påtroppende teatersjef Nationaltheatret: Forståelsen av teater som selvstendig kunstform: Hvordan står det egentlig til?

11.30–12.00:
Stig Eriksson, professor emeritus, Høgskulen på Vestlandet: Perspektiver fra en annen kant av fagfeltet: Fra  dramapedagogikk til anvendt teater. Eksempler lokalt, nasjonalt, internasjonalt.

12.00–13.00: Lunsjpause

13.00–13.30:
Ellen Gjervan, førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne Høgskole: Arkivarbeid – teaterfagets Rosettastein

13.30–14.00:
Anna Watson, lektor, Høgskulen i Volda: Dokumentarteater i Norge.

14.00–14.30:
Keld Hyldig, førsteamanuensis, Uib: Økologi og tragedie – aktuelle dramaturgiske Ibsen-analyser.

14.30–15.00: kaffepause

15.00–15.30:
Knut Ove Arntzen, professor, UiB: Konfrontasjon i det postmoderne teater – Regikunsten mellom estetikk og kontekst.

15.30–16.30: Sammenfatning og avslutning.

Vi stiller med kaffe og frukt. Kantine like ved for de som ønsker å kjøpe lunsj, medbrakt er også lov. Husk å melde deg på innen 20. november.

Velkommen!