Hjem
Teatervitenskap

Masteroppgaver, hovedfagsoppgaver, magistergradsavhandlinger og doktoravhandlinger i teatervitenskap

Hovedinnhold

Masteroppgaver og hovedfagsoppgaver

MASTEROPPGAVER:

Valvik, Kristina MelbøModerne scenografi i det kunstneriske teater: Eksemplifisert med Per Schwab på DNS2015
Engedal, Tina HorrislandSkuespillerkunstens utvikling på Den Nationale Scene fra1876 til 1918 med Octavia Sperati som orienteringspunkt2015
Rolland, Birte V. A.Skodespelaren: Marionett eller sjølvstendig kunstar?2014
Hovland, SveinDet scenografiske rom - muligheter og begrensninger2014
Jensen, Linnea ReitanMusikalske elementer i musikaler2014
Larsen, TrudeTeater for barn. Ved Nationaltheatret og Den Nationale Scene. En teaterhistorisk undersøkelse av utvalgte oppsetninger, med delanalyse av Ronja Røverdatter2014
Boge, Marte AlfheimMusikkens dramaturgiske funksjon: En analyse av musikalens og teaterkonsertens dramaturgi2014
Berentsen, AneFarse – et teaterprodukt. En gjennomgang av farsens virkemidler med eksempler fra Den Spanske Flue og Rett i Lomma2014
Sekse, Gulli K.Landskapets dramaturgiske potensiale2014
Vigeland, Anne MarieVildanden som total og radikal fiksjon2013
Malvik, LineDanseteater mellom det groteske og fysisk teatrale eksemplifisert med Jo Strømgren Kompani – en historisk og dramaturgisk tilnærming2013
Faanes, Ingrid SaltvikKomikk eller politikk: ein studie av amatørrevyen som politisk talerøyr2012
Gjefsen, RagnhildDet nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon2012
Heid, Margrethe HæremKjønn i klassisk japansk teater: Repertoar, roller og kjønn. Møter med klassiske japanske teaterforestillinger i dag2011
Olsen, VeslemøyDen spektakulære scenen under renessansen: Scenografiens ogperspektivscenens utvikling fra renessanse til barokken2011
Skuseth, Karoline BergsagelDen abnormale kroppen - Kropp og funksjonshemming: freaks i teater og film2011
Kirvijärvi Hals, IngvildDet verbale som estetisk virkemiddel i tysk regiteater - eksemplifisert ved Thomas Lang og Armin Petras2011
Watson, Anna

"Det egalitære teater": Devising theatre
- mellom sensur og motkultur

2010
Pedersen, ErlendKongelige seremonier i et teatralt perspektiv2010
Rudyté, ViktorijaObject Theatre: One of the elements of twentieth century performance art2009

Iversen, Anette Sture

Norsk samtidskoreografi, postmodernisme og recycling

2007

Ludvigsen, Birthe-Lisbeth

Frie teatergrupper og prosjektteater i Bergen 1970-2006: en kontekstualisert oversikt og beskrivelse

2007

Bjørkli, Anita

Kystteater i Nord-Norge: en gjennomgang av geografisk bestemt scenekunst

2007

Myrbråten, Charlotte

Feministisk performancekunst: en undersøkelse av performancekunst og iscenesettelse av kvinnekroppen: eksemplifisert med Kate Pendry og Annie Sprinkle

2007

Skjønsberg, Gro

En studie av Wayang Kulit i overgangen fra kulturelt rituale til estetisk uttrykk

2006

Seljestokken, Ann-Kristin

Folkeparkene og Stockholms Parkteater: bærere av et folkelig teater i Sverige

2005

 

 

HOVEDFAGSOPPGAVER:

Tjeldnes, Ulla Rørosgaard

Oppdagelse og oppdragelse: den kulturelle skolesekken sett i lys av dannelsesbegrepet

2006

Ruhs, Camilla

Stedsspesifikt teater - sett i lys av stedsspesifikke kunstteorier

2006

Velure, Hallfrid

Estetikk og scenekunstpolitikk. Kunstsyn og estetiske tradisjoner på det norske scenekunstfeltet sett i lys av kulturpolitiske føringer og prioriteringer

2006

Laastad, Solrun

Teaterkritikk og forståelsesform i forhold til publikum og utøvere

2005

Ulfeng, Gry

En formanalytisk undersøkelse av det ekspresjonistiske i tysk teater

2005

Fieldseth, Melanie

Kroppen i dans: kunstnerisk og teoretisk vending i samtidsdans eksemplifisert ved Meg Stuart

2004

Knudsen, Ruth-Inez

Playbackteatret: individuelle fortellinger fra publikum til publikum : forestilling og bakgrunn

2003

Sæther, Line

Teater og dramaturgi: om begrepsdannelse i teatervitenskapen

2003

Møvik, Christel

Skuespill, sannhet og erkjennelse: en undersøkelse av Grotowskis teaterideer med hensyn til forståelsen av endringer av både teaterets og publikums mulige arena

2001

Nerland, Marie

En forestillingsanalyse av forestillingen "House/lights" av The Wooster Group

2001

Hansen, Siri

Amerikansk lesbisk teater: WOW Cafe Theatre: nyskapende teatersentrum eller etterslep fra 70-tallets feminisme

2001

Gogstad, Anders C.

Ambient teater; om clubbing, house og technokultur som modell for 1990-årenes eksperimentelle teater

2001

Meyer, Grete Skjeggestad

Ny teaterformidling i klasserommet: et kortvarig blaff eller en formidlingsmodell med livets rett?

2001

Suljevic, Almin

Multimedial regi og kommunikativitet i dagens teater

2001

Braaten, Torill

Hjertets atleter og kroppens gjenklang: Antonin Artauds søken etter ett nytt menneskesyn for ett nytt teater

2000

Hatløy, Inger Marie

La pazzia di Isabelle: vanvidd, musikk og profesjon: en kontekstuell plasseringog beskrivelse av en commedia dell'arte forestilling

1999

Seltun, Kristian

Avantgarden og det performative: dramaturgiske strategier i et postmoderne teater

1997

Alcorn, Hilde Kortgård

The Concert Party theatre in Ghana: new developments

1997

Løvfall, Cathrin Olsen

Teaterkritikk: estetisk vurdering eller impresjonistisk rapportering?

1996

Bjørndal, Freddy

Mordet på Marat som refleksjonsgrunnlag omkring tekstmessig modernitet og teatret som kritisk instans og debattarena: dramateksten, oppbygging og uttrykk

1996

Ananiassen, Per Idar

Teatralt rom og forvandlinger.
En analyse av en Ett drömspel-oppsetting

1996

Løtvedt, Lene Møgster

Skuespilleren i praksis: en kritisk gjennomlysning av norsk og engelsk spillepraksis med analyse av Nederlaget og A midsummernight's dream

1995

Harbitz, Henriette Marie*

Teater og kommunikasjon: en analyse av forestillingene "Det e hær æ høre tel" og "Germania Tod in Berlin": beskrivelser av tidsbilder

1995

Henriksbø, Målfrid

The Abbey Theatre: ein aktør i irsk nasjonsbygging?

1995

Sætveit, Beathe

Teatertradisjon versus kunstfornyelse: møtested for kommunikasjonsbrudd?!

1995

Eriksen, RolfSkuespillerkunst og dagens teater1995

Seljenes, Aud-Irene

Den Nationale Scenes oppsetning av "Hellemyrsfolket" i Teatergarasjen, Bergen våren 1992: i et virkemiddelanalytisk perspektiv

1994

Hyldig, Keld

Gengangere på norske scener

1993

Kvalvik, Bent

Teater, radio og radioteater. Om bearbeidelser av scenedramatikk i den norske hørespillkulturen

1993

Kolås, Kari Lise

Teater - fortelling eller komposisjon?: noen synspunkter på teater og teaterutvikling

1992

Teigen, Lene Therese

"Besyv": nye dramaturgiske perspektiver i norsk teater, film og fjernsyn

1991

Roland, Marianne

Organisasjon og formidling: kan utenlandske organisasjonsformer for teatret brukes i Norge?

1991

Leirvåg, Siren

Teaterutvikling: et dramaturgisk prosjekt?

1989

Bergh, Eva

Søkelys på skuespillerutdanningen: en historisk undersøkelse av skuespillerutdanningen, sett i relasjon til skiftende retninger og krav til teaterkunsten

1987

Thomassen, Tine

Det subjektive teater. Moderne regiteater og klassisker bearbeidelser med Kjetil Bang-Hansens oppsetning av Kongehuset Teben

1987

* = oppgaver med klausul