Hjem

Senter for farmasi

Hovedinnhold

Collage apotek

Senter for farmasi har utdanna farmasøytar sidan 2003. Ei yrkesgruppe med unik kompetanse innanfor legemiddelfeltet, som blir etterspurt på stadig fleire område i samfunnet.

I tillegg til å ha det faglege ansvaret for undervisning driv senteret med forskning innanfor både utvikling av legemiddel og korleis legemiddel kan brukast forsvarleg slik at nytta for samfunnet blir best mogleg.

Senteret høyrer til under Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet, men har tett samarbeid med fleire fagmiljø på Det matematisk-naturvitenskapelege fakultet.
 

 

Ny doktorgrad
Jan-Lukas Førde

Sebrafisklarver som modelldyr i forskinga på myeloid kreft

Jan-Lukas Førde disputerer 23.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Zebrafish Larva as a Model System for Myeloid Malignancies".

News
Pharmacy care

FPD-Include-prosjektet tildelt €400 000 Erasmus+-stipend for inkluderende farmasiutdanning

The University of Bergen's Centre for Pharmacy has been granted a prestigious Erasmus+ cooperation partnership grant of €400,000 over 36 months for their FPD-Include project. FPD-Include, which stands for Faculty Professional Development for inclusion in pharmacy education, is a collaborative effort...

Konferanse
FREMFARM-teamet i EAFP2023

Omfavner bærekraft i farmasøytutdanningen: Innsikter fra EAFP-konferansen

European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) arrangerte nylig sin årlige konferanse i Valencia (Spania), dedikert til temaet bærekraft i farmasi, farmasøytutøvelse og farmasøytutdanning.

Workshop
Vurdering studentgruppe prototype

Innovasjonsworkshop - Hvordan skaffe den beste farmasiutdanningen for fremtiden?

Forrige uke fikk farmasistudenter ved UiB et tilbud om å delta på en workshop for å lære om innovasjon og bidra til å gjøre farmasistudiet bedre. Dette vakte stor interesse og en rekke studenter fra de ulike klassene møtte spente opp ved Marineholmen Makerspace.

Nyhet

Hva som egentlig skjer i det galeniske laboratoriet?

Lurer du på hva som egentlig skjer i det galeniske laboratoriet? Se dokumentaren om farmasistudenters hverdag og deres kamp for å overleve ...

Vil du bli farmasøyt?

Som farmasøyt vil du vere ekspert på utvikling, produksjon, bruk og samfunnsnytte av legemiddel. Farmasøytar er ein brei ressurs i samfunnet, og arbeider både i apotek, legemiddelindustri, på sjukehus og universitet/høgskular, for myndigheiter og private firma.

Søk opptak på Integrert masterprogram i farmasi. Søknadsfrist er 15. april.

Les også Reidun Kjome sitt blogginnlegg; Farmasøyten: En brukerguide for leger og annet helsepersonell

 

Har du studert farmasi ved UiB?

Senter for farmasi ønskjer å halde på, samt vidareutvikle kontakten med tidlegare studentar. Vi vil prøve å skape møtestader der alumnene kan byggje nettverk og utveksle erfaringar, både seg imellom og saman med oss. Vi har allereie hatt alumnitreff, eit vellukka arrangement vi ønskjer å gjenta.

Senter for farmasi har eigne alumnisider. Meld deg inn i alumniportalen og bli medlem på gruppesidene våre! Nettsidene inneheld kontaktinformasjon til medalumner og tilsette ved UiB, samt farmasifaglege nyhende, ledige stillingar og diskusjonforum.