Hjem
Senter for farmasi
Apotektjenester

Diabetes på apotek

Ny studie skal undersøke om apotek kan ha en rolle i å avdekke udiagnostisert diabetes

BA rapporterer om pilotstudie
BA rapporterte lørdag om pilotstudien til stipendiat Aslaug Risøy.
Foto/ill.:
BA

Hovedinnhold

Apotek 1 Svanen, Bergen, Apotek 1 Gunerius, Oslo og Apotek 1 Liertoppen er pilotapotek i en ny stor studie ledet av stipendiat Aslaug Risøy. Disse vil tilby kunder en risikotest for diabetes (testen kan også tas her), og dersom denne tilsier at man har høy risiko, vil kunden tilbys en HbA1c-måling. Dersom denne viser over 6,5% henvises kunden videre til lege for diagnose og oppfølging. Studien er finansiert av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi, og er et samarbeidsprosjekt mellom UiB, Apotek 1 og Noklus, som kvalitetsikrer målingne på apotek. Veiledere er Una Sølvik, Reidun L. S. Kjome og Sverre Sandberg. Ved hjelp av data samlet inn på disse tre apotekene vil man kunne beregne hvor mange apotek som bør inkluderes i hovedstudien, og hvor lenge den bør pågå. 

Se film om studien på Apotek 1 sine Facebook-sider her

Lørdag hadde BA et flott oppslag om studien (kan leses her) og forskerne håper at dette vil medvirke til at mange benytter anledningen til å la seg teste. Oppslaget i BA er også delt her.

Oppdatering 05.03.16: Også Lierposten har omtalt studien, og saken kan leses her.