Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
UiB Ferd

Kurs i regi av UiB Ferd karrieresenter

UiB Ferd støtter yngre forskere i deres karriereutvikling. En viktig del av denne støtten er kursene som karrieresenteret tilbyr, og nedenfor finner du en kort oversikt over tema og innhold i de ulike kursene. Kursene blir vist i UiB sin kalender og på UiB Ferd sin hjemmeside og i nyhetsbrevet når tid og sted er bestemt. Følg med!

Hovedinnhold

Ønsker du å gi tilbakemelding på kursene våre, eller komme med innspill om andre kurs vi burde tilby, send oss gjerne en melding.

Søknadsskriving for dummies

Målgruppe: ph.d.-kandidater, postdoktorer og yngre forskere med lite erfaring med søknadsskriving 

Kursets målsetting: Kurset vil få deg til å reflektere over hvordan gjøre din forskning mer relevant for samfunnet, og hva "innovasjon" i akademia faktisk betyr. Hvordan øker du ditt innovasjonspotensial, og hvordan kommuniserer du innovasjon i prosjektsøknader om finansiering? Kurset dekker også måter å samarbeide med partnere utenfor akadmia, som ofte er en forutsetning for vellykket innovasjon.

Språk: Engelsk 

Kursdato: 23. januar 2024 kl. 9:00 - 11:30 (link til kurset)

Innovasjonskurs for yngre forskere

Målgruppe: ph.d.-kandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser 

Kursets målsetting: Innføringskurs om hvordan skrive gode forskningssøknader. Du vil lære om hvordan kommunisere ditt forskerprosjekt for å få tilslag hos finansieringskilder som Forskningsrådet og EU. Kurset inneholder også hands-on training. 

Språk: Engelsk 

Kursdato: 17. januar 2024 kl. 9:00 - 12:00 (link til kurset)

Om karrierekompetanse og karrierebevissthet 

Målgruppe: ph.d.-kandidater og postdoktorer 

Kursets målsetting: Øke forståelsen av begrepene karriere og karrierebevissthet, reflektere rundt egne karrieremuligheter samt identifisere personlige motivasjonsfaktorer. I tillegg vil man anvende Schein sitt Karriereanker til kartlegging av egne preferanser 

Språk: Engelsk 

Hvordan selge din kompetanse til et ikke-akademisk publikum og hvordan skrive en ikke-akademisk CV

Målgruppe: ph.d.-kandidater og postdoktorer 

Kursets målsetting: Gi en innføring begrepet oversetterkompetanse – hvordan få eksternt publikum til å forstå hvilken kompetanse UiB-kandidater besitter. Bidra til økt mestring av CV-skriving, intervjusituasjonen, egenpresentasjon/pitch, jobbsøkning mm. 

Språk: Engelsk 

Kursdato: 12. februar 2024 kl. 9:00 - 11:00 (link til kurset

 

Hvordan forbedre dine akademisk skrive- og presentasjonsferdigheter i engelsk

Målgruppe: ph.d.-kandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser 

Kursets målsetting: Gi deltakerne kunnskap og ferdigheter knyttet til akademisk skriving og presentasjon på engelsk som gjør dem i stand til kommuniserer enkelt, men elegant, i akademiske sammenhenger. 

Språk: Engelsk 

Selvledelse og tidsstyring 

Målgruppe: ph.d.-kandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser 

Kursets målsetting: Gi informasjon om hvordan utvikle sunne arbeidsvaner som kan hjelpe oss med å administrere egen tid, og ikke minst våre følelser om tiden, vår motivasjon, og vårt fokus. Det vil også bli tips om konkrete verktøy og verktøy som kan støtte oss i utviklingen av gode vaner. 

Språk: Engelsk