Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
UiB Ferd

Kurs i regi av UiB Ferd karrieresenter

Her finner du en oversikt over kommende kurs fra karrieresenteret. Kursene blir vist i UiB sin kalender og på våre hjemmesider når tid og sted er bestemt. Følg med!

Hovedinnhold

UiB Ferd har som visjon å støtte yngre forskere i deres karriereutvikling. En viktig del av denne støtten er kursene som karrieresenteret tilbyr. I 2022 har vi planer om å gjennomføre en rekke kurs, og nedenfor finner du en kort oversikt over tema og innhold i de ulike kursene. 

Nærmere informasjon om tidspunkt og sted vil bli lagt på UiB Ferd sin hjemmeside, UiB sin kalender samt distribuert via nyhetsbrev.

Om karriere og karrierebevissthet 

Målgruppe: ph.d.-kandidater og postdoktorer 

Kursets målsetting: Øke forståelsen av begrepene karriere og karrierebevissthet, reflektere rundt egne karrieremuligheter samt identifisere personlige motivasjonsfaktorer. I tillegg vil man anvende Schein sitt Karriereanker til kartlegging av egne preferanser 

Språk: Engelsk 

Varighet: 3 timer 

Hvordan selge din kompetanse til et ikke-akademisk publikum

Målgruppe: ph.d.-kandidater og postdoktorer 

Kursets målsetting: Gi en innføring begrepet oversetterkompetanse – hvordan få eksternt publikum til å forstå hvilken kompetanse UiB-kandidater besitter. Bidra til økt mestring av CV-skriving, intervjusituasjonen, egenpresentasjon/pitch, jobbsøkning mm. 

Språk: Engelsk 

Varighet: 3 timer 

Forskningsgruppeledelse 

Målgruppe: postdoktorer, forskere og førsteamanuenser 

Kursets målsetting: God ledelse er en forutsetning for velfungerende forskningsgrupper. I dette kurset anlegges et bredt perspektiv, fra de generelle prinsippene for ledelse til spissede tema som inkluderer fokus på den kritiske oppstartsfasen, ledelse av forskning og strategisk og langsiktig utvikling av forskningsmiljø. 

Kurset er åpent for deg som er ny i rollen som forskningsgruppeleder, men også for deg som har 1 – 3 års erfaring med rollen. 

Språk: Engelsk 

Varighet: 3 x 1 dager 

Hvordan skrive en ikke-akademisk CV 

Målgruppe: ph.d.-kandidater, postdoktorer og forskere 

Kursets målsetting: Gi en innføring i hvordan lager en god CV ved hjelp av eksempler og fokus på hvordan mottakere leser denne type dokumenter. 

Språk: Engelsk 

Kalender og påmelding

Hvordan forbedre dine akademisk skrive- og presentasjonsferdigheter 

Målgruppe: ph.d.-kandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser 

Kursets målsetting: Gi deltakerne kunnskap og ferdigheter knyttet til akademisk skriving og presentasjon på engelsk som gjør dem i stand til kommuniserer enkelt, men elegant, i akademiske sammenhenger. 

Språk: Engelsk 

Selvledelse og tidsstyring 

Målgruppe: ph.d.-kandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser 

Kursets målsetting: Gi informasjon om hvordan utvikle sunne arbeidsvaner som kan hjelpe oss med å administrere egen tid, og ikke minst våre følelser om tiden, vår motivasjon, og vårt fokus. Det vil også bli tips om konkrete verktøy og verktøy som kan støtte oss i utviklingen av gode vaner. 

Språk: Engelsk 

Kursholder: Dr. laura Saetveit Miles

Påmelding (frist for påmelding: 27.04.2022 kl. 12.00)