Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
UiB-Ferd

UiB Ferd Jul 2022: Det er klart du aldri ville publisert i et røvertidsskrift...eller ville du?

UiB Ferd karrieresenter sitt aller første juleforelesning handler om røvertidsskrifter. Henriette Christie Ertsås/ Forskning til folket, spør; "Kan vitenskapelig oppdagelse noen gang være forenlig med den regjerende publiseringsmodellen uten at vitenskap og samfunn blir skadelidende?"

Picture of a journal article about birds with the word RETRACTED written in big, red letters right across is.
Vi kan le av hva det er mulig å få publisert i røvertidsskrifter (til venstre), men det var det anerkjente tidsskriftet Lancet som publiserte Andrew Wakefields beryktede artikkel (til høyre) som mye av vaksinemotstanden bygger på.
Foto/ill.:
Baldassarre et al., 2020, Iris Publishers - Wakefield et. al 1998, Lancet

Hovedinnhold

Du mottar dem altfor ofte: e-poster fra påståtte vitenskapelige tidsskrifter som berømmer arbeidet ditt på ubehjelpelig engelsk. De mangler bare din banebrytende kreftforskning for å kunne fullføre spesialnummeret om urologi og antropologi. Det er imidlertid for godt til å være sant. Ingen faktisk redaktør ville noen gang omtale arbeidet ditt på denne måten. Artikkelen din blir neppe fagfellevurdert.

Andre tidsskrifter tilbyr tilsvarende rask behandling og entusiasme for arbeidet ditt. Disse er derimot godkjent av kollegaer og registrene du søker råd hos (DOAJ, Norsk senter for forskningsdata [NSD]). Så hvorfor tåle en evigvarende fagfellevurdering, slitsomme revisjoner for til slutt å bli avvist, når du kan velge en rask og smertefri løsning for halve prisen, som i tillegg er godkjent av finansierende myndigheter?

Den vitenskap som gagner samfunnet er helst gransket fra flere hold, uttallige forskere har bidratt gjennom fagfellevurdering ved å plukke arbeidet fullstendig fra hverandre og på den måten forbedre det. I prosessen vil en og annen forsker måtte ofres. Denne går glipp av sårt tiltrengte publikasjonspoeng nødvendig for å fremme en karriere. Da er kommersielle tidsskrifter en fristende løsning. Jo mer et profitt-basert tidsskrift publiserer, desto mer penger i kassen. Det er et såre enkelt regnestykke. Hvorfor skal de bry seg om kvaliteten på det de publiserer? Det er ingen offentlige registre som faktisk sjekker kvalitet.

Kan det være at publisering av vitenskap rett og slett ikke er forenlig med forretning og profitt? Mitt forslag er at vi heller publiserer i tidsskrift knyttet til akademiske institusjoner og ideelle organisasjoner.

Målgruppe: Vitenskapelig ansatte ved UiB.

Språk: Engelsk.

Foredraget vil vare ca. en time. Vi serverer julepregede forfriskninger. Etter foredraget åpner vi opp for diskusjoner om UiB Ferd Karrieresenter og det vi har fått til i 2022. Det vil bli mulighet til å skrive på julenissens ønskeliste hvilke aktiviteter du ønsker at UiB Ferd Karrieresenter skal tilby i 2023. Er det for eksempel et mediakurs, et intervjukurs, eller en bestemt bedrift/arbeidsgiver du ønsker at vi skal invitere til en karrieredag ​​- fortell det til oss!