Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Karrieredager 23

Karrieredager 2023 - tirsdag 26.september

Når vi snakker om karriere, hva snakker vi om da? Gjennom tre dager ønsker UiB å utforske ulike aspekter av karriere og karriereutvikling gjennom foredrag, debatter og kurs. Målet er å skape debatt og refleksjon, men også gi rom for nettverk og ideer.

En kort versjon av programmet for karrieredager
Foto/ill.:
Elisabeth Nesheim

Hovedinnhold

Målgruppe:
Doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og ferske førsteamanuenser tilknyttet UiB.  
I tillegg ønsker vi andre ansatte med interesse for tematikken velkommen. Særlig faglig linje, men også andre slik som forskningsrådgivere og Ph.d. koordinatorer. 
 

26 SEPTEMBER

12:00 OPPVARMING/ARBEIDSSTUE - Hvordan bygge CV som tar deg dit du vil?

En kronologisk CV over alt en har gjort og oppnådd er viktig å ha. Ut ifra ønsker om fremtidig karriere kan det være lurt å lage en plan for kompetanser en ønsker å erverve og dokumentere. Er en CV kun retrospektiv, eller kan en bruke den strategisk og planmessig?

Cecilie Nordbotten, seniorrådgiver ved Avdeling for forskning og innovasjon, UiB.

Språk: Engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

13:00 | ÅPNING AV KARRIEREDAGENE ved viserektor Benedicte Carlsen

ARBEIDSLIVET LETTER PÅ SLØRET

Vi har invitert representanter fra privat og offentlig sektor og spør:
- Hvordan ser arbeidsgivere på yngre forskeres kompetanse?
- Er yngre forskere selv bevisst den kompetanse de har?

Språk: Åpning - Norsk, Debatt om arbeidslivet - engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

15:00 | KARRIERELABYRINTEN

Gjennom fire ulike stasjoner tar vi deg igjennom øvelser som øker karrierebevissthet, identifisere kompetanser, og viser hvordan analysere jobbannonser og innsalg av deg.

Ledes av Elisabeth Nesheim, Ole Christian Laukli og Kristin Miskov Nodland ved HR-avdelingen.
(Ca 25 deltakere, så ikke vent med påmelding.)

Språk: Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

18:00 | MOTTAKELSE / MINGLING

Både i akademia og arbeidsliv er nettverk viktig. Vi gir deg noen tips før møtet med potensielle arbeidsgivere, nyttige foreninger og andre forskere i en løs og ledig atmosfære. 

Innleder: Mette Bøe Lyngstad er dosent i drama og anvendt teater ved HVL. Hun vil hjelpe oss i gang med mingling og bygge nettverk.

Servering: UiB byr på forfriskninger. 
Språk: Kroppsspråk (og norsk og engelsk)
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

27 SEPTEMBER

08:30 | FROKOSTSEMINAR - STRATEGIER FOR Å KOMME GJENNOM PUBLISERINGSPROSESSEN.

Universitetsbiblioteket inviterer til frokostseminar om publisering, valg av tidsskrift og ulike roller i fagfellevurdering. 

Servering: UiB byr på kaffi & bakverk
Språk: Engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

10:30 | AVSLAG PÅ SØKNADER, OG VEIER FOR Å BYGGE SEG OPP IGJEN.

Vi er vant til å høre om suksesshistorier, men hva med hver gang vi får avslag? Forskerne deler sine erfaringer med den vanskelige prosessen det er å gå gjennom en søknadsskriveprosess – få avslag – og deretter bygge seg opp til å søke igjen. 

Språk: Engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

12:00 ETTER- OG VIDEREUTDANNING, LIVSLANG LÆRING, I UH-SEKTOR

Planlegging, utvikling og gjennomføring av videreutdanningstilbud ved UiB. Hva, hvordan og hvorfor er dette viktig - vi tar dere med i de ulike faser for å skape et nytt tilbud/emne for en litt annen målgruppe.

- Galo J Ausegard, rådgiver UiB Videre
- Kjell Helge Kleppestø, rådgiver UiB Videre


Språk: Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

13:00 | STIPENDIATERS PLIKTARBEID

 • Hvordan sørger vi for at pliktarbeidet faktisk ruster stipendiater i møte med arbeidsmarkedet?
 • Er det mulig å skreddersy pliktarbeid for hver enkelt kandidat slik at det bidrar til individuell utvikling og kompetanseheving?
 • Og hvem bør ha siste ord når pliktarbeidsoppgaver skal bestemmes? 
 • Stipendiat Mari Lund Eide ved Institutt for fremmedspråk har blant annet laget en egen podcast om formidling som en del av sitt pliktarbeid. I denne seansen inviterer hun postdoktor Ragnhild Gya Institutt for biovitenskap, professor Lise Rakner Institutt for politikk og forvaltning og instituttleder Knut Børve Kjemisk institutt,  til en tverrfakultær samtale om pliktarbeidets rolle, innhold og ambisjoner.

  Språk: Engelsk
  Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

14:30 | INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP VED VESTLANDETS INNOVASJONSSELSKAP  (VIS)

Er du nysgjerrig på å skape din egen jobb? Har du en idé om hva du ønsker å skape en bedrift ut av? Kom og hør på hvordan du kan teste om ideen din kan transformeres til et sted du kan jobbe, uten å ta for mye risiko. Du vil også lære mer om finansieringsmuligheter innenfor tidligfase forsknings- og innovasjonsprosjekter innen akademia.

Språk: Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

16:00 | FORSKERKARRIERE INNEN FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Digitalisering har vært en stor drivkraft til å utføre større og mer komplekse forskningsprosesser. Det krever spisskompetanse på svært høyt nivå å vedlikeholde og utvikle forskningsinfrastruktur, og nye karriereveier vokser frem. Ett eksempel er stilling som datarkurator.

 • Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon og er finansiert av Norges forskningsråd.
   
 • ELIXIR Norge er en nasjonal node for ELIXIR, den pan-europeiske infrastrukturen for biologisk informasjon, som støtter biovitenskapelig forskning og dens oversettelse til medisin, miljø, bioindustri og samfunn.​​​​

Christine Stansberg, Produktlinjeleder for sensitive data og LabIT ved UiB og tidligere ELIXIR Norge-koordinator: karriere i lokal og europeisk forskningsinfrastruktur, erfaringer og fordeler ved å gjøre en ledelses-MBA for forskningsinfrastruktur karriere i lokal og europeisk forskningsinfrastruktur, erfaringer og fordeler ved å gjøre en MBA for forskningsinfrastruktur

Korbinian Bösl, Datahåndteringskoordinator i ELIXIR Norge & Centre for Digital Liv Norge: Datastewardship en ny karrierevei innen forskning og industri. Hva innebærer det og hvordan kvalifiserer jeg meg?

Språk: Engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

18:00 - 19:30 | HVORDAN GJENNOMFØRE (OG OVERLEVE) ET JOBBINTERVJU?

Professor Laura Saetveit Miles har sett gode kandidater snuble på hoppkanten i det akademiske intervjuet. 
Karriereekspert Gisle Hellsten leder UiO Karriere for studenter. Han er kjent fra sin karrierespalte i Aftenposten der han deler sine beste råd for intervju i arbeidslivet. 

Servering: UiB byr på forfriskninger
Språk: Engelsk 
Sted: Babelstuen på Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7 | Kart  
(NB! Begrenset kapasitet: 50 deltakere.)

28 SEPTEMBER

09:00 | Å IKKE SE SKOGEN FOR BARE TRÆR

Hvordan sjonglere lange og korte tidsfrister slik at begge deler blir prioritert?

Professor Laura Saetveit Miles er ikke bare professor i britisk litteratur, men gir også råd til yngre forskere gjennom nettsiden "Demystifying the Secrets of Success in Academia". Denne sesjonen vil være en veiledning i tidsstyring og karriereutvikling. 

Språk: Engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

11:00 | MOTIVASJON OG EGENOMSORG

Psykolog Andreas Hillestad Schei er ansatt ved Bedriftshelsetjenesten ved UiB for å gi råd og veiledning til PhD kandidater i å ivareta sin mentale helse.

Språk: Engelsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

13:00 | FORSKERSKOLER OG FORSKEROPPLÆRING

Forskerskoler på tvers av Universitetet i Bergen gir innblikk i hvordan de bidrar med å heve kvaliteten og relevansen i doktorgradsutdanningen gjennom samarbeid i nettverk, økonomisk støtte, og tilbud av ulike faglige aktiviteter til PhD-studenter. 

   - Neuro-SysMeds Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap
   - Bergen Research School in Innflammation (BRSI)
   - Senter for digitalt liv Norge (DLN)
   - Bergen Summer Research School
   - HySchool - Norsk forskerskole for hydrogen of hydrogenbaserte brensler
   - Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP

Språk: Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

14:30 | FORSKNING ER MYE- OGSÅ EN GLEDE!

Professor Roger Strand minner om at det er mye glede i forskning og at det å forske kan være et privilegium.

Språk:Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5

15:00 | REKTOR MARGARETH HAGEN OPPSUMMERER OG AVSLUTTER KARRIEREDAGENE. 

Språk:Norsk
Sted: Storsalen i 1.etg. Nygårdsgaten 5