Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Kurs - språk

MED & PSY Fak.: Akademisk engelsk

Å mestre akademisk engelsk kan være nesten like viktig som å mestre fagfeltet. Det er helt avgjørende for å holde presentasjoner på internasjonale konferanser, publisere i tidsskrifter og for nettverksbygging.

A woman speaking to another
Foto/ill.:
Signe Knappskog

Hovedinnhold

Selv om du er god i engelsk, vil dette kurset bidra til å utvikle dine ferdigheter for både muntlige og skriftlige presentasjoner:

  • Øke nivået på dine akademiske tale- og skriveferdigheter på engelsk.
  • Øke selvtilliten og evnen din til å forklare komplekse ideer på engelsk.
  • Lær å trekke frem hovedideene og presentere dem for ulike målgrupper.
  • Forstå hvilke stil som passer og hvilke krav som stilles til formaliteter.
  • Bli mer effektiv til å koble sammen ideer og bygg opp argumenter.

Det er derfor vi tilbyr dette kurset til alle ph.d.-kandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuensis ved det Medisinske fakultet of Det psykologisk fakultet som ønsker å forbedre sin akademiske engelsk.

Dette er et digitalt kurs holdt på Zoom, og som inkluderer en 30-minutters individuell økt med instruktør til hver deltaker.

Dette kurset foregår på dagtid, fra 12.00–15.00. Det går på tirsdager og torsdager over to sammenhengende uker;
Tirsdag 17.10.23, torsdag 19.10.23, tirsdag 24.10.23 og torsdag 26.10.23
Kurset starter tirsdag 17.oktober 2023 

Påmeldingsfrist er torsdag 6.november, og det er plass til 10 deltakere på kurset.