Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Course - language

Hum. Sos. Jus og KMD: Akademisk engelsk

Å mestre akademisk engelsk kan være nesten like viktig som å mestre fagfeltet. Det er helt avgjørende for å holde presentasjoner på internasjonale konferanser, publisere i tidsskrifter og for nettverksbygging.

A woman speaking to another
Foto/ill.:
Signe Knappskog

Hovedinnhold

Selv om du er god i engelsk, vil dette kurset bidra til å utvikle dine ferdigheter for både muntlige og skriftlige presentasjoner:

  • Øke nivået på dine akademiske tale- og skriveferdigheter på engelsk.
  • Øke selvtilliten og evnen din til å forklare komplekse ideer på engelsk.
  • Lær å trekke frem hovedideene og presentere dem for ulike målgrupper.
  • Forstå hvilke stil som passer og hvilke krav som stilles til formaliteter.
  • Bli mer effektiv til å koble sammen ideer og bygg opp argumenter.

Det er derfor vi tilbyr dette kurset til phd.-kandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuensis ved Det humanistisk fakultet, Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det juridisk fakultet og Fakultet for KMD som ønsker å forbedre sin akademiske engelsk.

Dette er et digitalt kurs holdt på Zoom, og som inkluderer en 30-minutters individuell økt med instruktør til hver deltaker.

Dette kurset foregår på dagtid, fra 12.00–15.00.Det går over to sammenhengende uker; tirsdager og torsdager:Tirsdag 21.11.23, torsdag 23.11.23, tirsdag 28.11.23 og torsdag 30.11.23.

Kurset starter tirsdag 21.november kl.12:00.

Påmeldingsfrist er torsdag 6.november, og det er plass til 10 deltakere på kurset.