Hjem
Medisinsk ferdighetssenter
Ferdighetsliste

Ferdighetsliste

Her finner du Ferdighetslisten for medisinstudiet.

Hovedinnhold

Tabellen utgår fra en nasjonal ferdighetsliste for medisinstudiene i Norge, rapport utarbeidet mars 2015 og anbefalt som veiledende.

Listen for medisinstudiet i Bergen ble behandlet i Programutvalg for medisin februar 2016, videre arbeid med implementering i regi av nye semestre i studieplan Medisin 2015.

I tabellen er det angitt krav til innlæringsnivå, hvor det skilles mellom to nivå:

Nivå 1: Studenten skal kunne utføre ferdigheten under veiledning fra mer erfaren lege/har selv utført ferdigheten en gang (modell/fantom/pasient)

Nivå 2: Studenten kan utføre ferdigheten selvstendig

NB! Enkelte ferdigheter på listen er fremdeles under avklaring mellom semestre i studieplanen (markert med "ua" i tabellen). Listen blir fortløpende oppdatert.

Merk at semesteret som er angitt gjelder trening/læring av ferdighet.