Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Hovedinnhold

Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST) består av sentrene Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), samt Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi.

Er du interessert i tverrfaglighet og alders- og sykehjemsmedisin? Kom på vår tverrfaglige seminargruppe: FEST-seminar. Åpent for alle.

Leder for fagområdet er professor Bettina Husebø