Hjem

Forskergruppen 1700

Hovedinnhold

Anicet Charles Gabriel Lemonnier - Salon de Madame Geoffrin

Forskergruppen 1700 er en tverrfaglig forskergruppe som arbeider med det lange 1700-tallet på tvers av fakulteter, institutter og institusjoner i Bergen. Forskergruppemøtene våre er åpne for alle, og nye gruppemedlemmer er alltid velkomne! Kontakt: leder Anne Beate Maurseth (Anne.Maurseth@uib.no); nestleder Peter Svare Valeur (Peter.Valeur@uib.no). Se under for detaljert aktivitetsplan.

Fokusområde: Kompilasjon

1700-tallet er - i likhet med vår egen tid - en periode med eksplosiv kunnskapsformidling på tvers av sjangre og språk. Samtidig er det en periode da geniet ble anerkjent som den skapende kunstner, da originalitet ble et adelsmerke for kunst og tenkning og hvor forfatterskapet blir en viktig navigasjonsmarkør både for å holde orden på hvem som hadde skrevet hva og hvem som rent juridisk skulle ha opphavsrettighetene til verket. Siden den gang har vi levet i en tid da kopi, plagiat og kompilasjon har blitt betraktet som noe lite ærerikt, litt skurkaktig og sågar som noe kriminelt.

Å studere kompilasjonspraksisens ulike dynamikker på 1700-tallet, vil gi perspektiver til dagens skriftpraksiser i en tid hvor det aldri har vært lettere å kompilere og plagiere tekster som allerede finnes og utgi dem som nye.

Men hva skjedde egentlig med kompilasjonspraksisen på 1700-tallet? Gjennom denne prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan forfattere innenfor litteratur, historiografi og juss forholdt seg til kompilasjon som metode og praksis, men også hvordan de reflekterte over sin virksomhet i spennet mellom opplysningstidens krav til originalitet på den ene siden og, på den andre siden, forventningene om tradisjonell kunnskapsformidling.

Ludvig holberg
Tegning av Ludvig Holberg

Hele Holberg online

Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.

Arrangementsrekke på Litteraturhuset
Mildt sardonisk utseende byste av Ludvig Holberg

Lånte fjær: Plagiat på 1700-tallet

Med Anne Beate Maurseth, Jørgen Sejersted, Thomas Slettebø og Inga H. Undheim.

Forskergruppemøter våren 2021

Forskergruppemøtene er faglig anlagte og åpne for alle interesserte. Dersom man ønsker å legge frem tekst under arbeid, gi beskjed. Både disse og de klassiske tekstene som skal diskuteres sendes ut på mail. I noen tilfeller finnes sistnevnte i norsk oversettelse eller original på nettet. Møtene finner som regel sted 16:15-18:00, i UBs Spesialsamlinger (HF-biblioteket), dersom det er anledning til å møtes fysisk. Hvis ikke sendes Zoom-invitasjon ut per mail. Endringer i programmet kan forekomme.

27. januar
Diskusjon om 3. reise fra Jonathan Swift - "Gullivers Reiser" (1726). Planlegging av resten av semesteret.


24. februar:
Diskusjon av Diderot: "D'Alemberts drøm"


7. april:  
Erlend Liisberg presenterer PhD-prosjektet sitt. Diskusjon om Daniel Defoe: "A Journal of The Plague Year." (1722) 

6. mai:
Peter Hatlebakk legger frem en del av PhD-avhandlingen. Diskusjon følger om denne, samt om den relaterte teksten J. G. Herder: "Iduna, oder der Apfel der Verjüngung"