Hjem

Forskergruppen 1700

Prosjektpresentasjoner fra stipendiater

Forskergruppemøte

Stipendiatene Are Bøe Pedersen (LLE) og Peter Hatlebakk (AHKR) presenterer sine prosjekter, med påfølgende diskusjon,

Anicet Charles Gabriel Lemonnier - Salon de Madame Geoffrin
Foto:
https://www.uib.no/fg/1700