Hjem
Forskergruppen 1700
Med Anne Beate Maurseth, Jørgen Sejersted, Thomas Slettebø og Inga H. Undheim

Lånte fjær: Plagiat på 1700-tallet

Det første av tre arrangementer i Litteraturhuset og Universitet i Bergens arrangementsrekke om plagiat.

Mildt sardonisk utseende byste av Ludvig Holberg
Foto/ill.:
Wikimedia Commons v. Christian Bickel

Ved inngangen til 1700-talet var kompilasjon framleis ein akseptert skrivepraksis. På midten av hundreåret vart statusen til kompilatorane derimot utfordra. Innan estetisk tenking vart originalitet etter kvart det dominerande kravet. Samstundes fortsette kompilatorane som aldri før på 1700-talet: I aviser og tidsskrift vart tekstar resirkulerte, omsett og vidareformidla på tvers av landegrenser – ofte utan opplysningar om opphav. Skribentar som Holberg og Diderot lånte til dømes ivrig frå andre forfattarar. Ja, sjølv opplysningstidas kanskje mest ikoniske prosjekt, den franske Encyklopedien, var i stor grad ein kompilasjon.

Kva skjedde eigentleg med kompilatorane? Kvifor vart originalitet så viktig i 1700-talets skriftkultur? Dreiv Holberg med plagiat? Eller går det kanskje an å vere ein original kompilator? Anne Beate MaursethJørgen SejerstedThomas Slettebø og Inga H. Undheim går i denne samtalen plagiatets rykte og historie etter i sømmene.

 

Arrangementer i denne serien: 

18. september: Lånte fjær: Plagiat på 1700-tallet 

23. oktober: Lånte fjær: Å skrive med saksen

20. november: Lånte fjær: Fra kompilasjon til inspirasjon

 

Pris: 90/60,– (stud.)