Hjem
Forskergruppen 1700
Manuskriptpresentasjon og tekstdiskusjon

Forskergruppemøte

Anicet Charles Gabriel Lemonnier - Salon de Madame Geoffrin
Foto/ill.:
https://www.uib.no/fg/1700

Peter Hatlebakk presenterer et manuskript under arbeid, og vi diskuterer teksten Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) (eng. Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and their Decline) av Montesquieu.