Hjem

Akvatisk atferdsøkologi

Forsker Tom Klepaker har ikke klart å løse mysteriet med stingsilda i Storvatnet på Frøskelandsfjellet. Nå ber han om publikums hjelp. Les mer fra Bladet Vesterålen.


For mer informasjon om forskergruppen, se vår engelske side