Hjem
Akvatisk atferdsøkologi

Setter elvemusling i fosterhjem

Per Johan Jakobsen sier i Direktoratet for naturforvaltning at Et skjellsettende prosjekt skal hjelpe den truede elvemuslingen å overleve.

Hovedinnhold

Det virvelløse dyret plasseres i ”fosterhjem” på Austevoll i den mest kritiske perioden av livet. Så langt er resultatene gode.

Les mer.