Hjem
Akvatisk atferdsøkologi

Hovedinnhold

– Fisk føler smerte når de havner i trålen eller biter på kroken, sier Victoria Braithwaite, professor II ved BIO, til Forskning.no. Dette er konklusjonen i hennes nye bok; Do fish feel pain? Les mer fra Kyst.no, På Høyden og NRK