Hjem
Akvatisk atferdsøkologi

Nyhetsarkiv for Akvatisk atferdsøkologi

Ville hunntorsker vil helst ha ville hanner, ikke rømt oppdrettstorsk. Hannene er ikke like nøye på det.