Hjem

Algebra

Hovedinnhold

Algebra springer ut fra studiet av ligninger og polynomer. Utifra dette har det oppstått et rikt utvalg av moderne algebraiske strukturer.  Grupper, kropper, ringer og Lie-algebraer er blant demest grunnleggende. Algebra blir særlig interessant når det vekselvirker med andre felter som kombinatorikk, topologi, geometri,  beregningsmetoder eller fysikk. 

Fast vitenskapelig ansatte:

  • Gunnar Fløystad  (ikke-kommutativ algebra, kombinatorisk kommutativ algebra)  
  • Hans Munthe-Kaas  (Hopf-algebraer, pre- og post-Lie-algebraer, strukturelle metoder i beregningsmatematikk)