Hjem
Algebra
TMS-seminar 3-4. februar 2023

Quantum Field Theory a la Talagrand

Dette er et arbeidsseminar med formål å gå gjennom Michael Talagrands bok: What is a quantum field theory? A first introduction for mathematicians

Bergen from Fløyen
Foto/ill.:
Wikimedia commons

Hovedinnhold

Steder:

Fredag 3. februar:

 • kl. 09.00-12.15: Rom Gullfjellet, 4de etasje nord,  Realfagsbygget
 • kl. 13.30-17.00: Auditorium 4, 4de etasje syd, Realfagsbygget

Lørdag 4. februar

 • kl.09.00-11.00: Audiorium 4, 4de etasje syd, Realfagsbygget
 • kl. 11.00-15.00:Rom Hjørnet, 4de etasje syd, Realfagsbygget

 

Foredragsholdere:

Kapitlene under refererer til de første 100 sidene i Talagrands bok.

NB!: Tidsplanen kan endres

Fredag 3. februar:

 • 09.00-09.45: Eivind Eriksen,  1
 • 09.55-10.40: Arvid Siqveland, 2.1-2.3
 • 11.10-11.55: Jon Eivind Vatne, 2.4-2.7
 • 12.00-13.30: Lunsj
 • 13.45-14.30: Bjørn Solheim, 2.8-2.11
 • 14.40-15.25: Gunnar Fløystad, 2.12-2.14
 • 15.50-16.35: Olav Imenes, 2.15-2.18

Middag Wesselstuen kl. 18.45.

Lørdag 4.februar:

 • 09.00-09.45: Eivind Eriksen,  3.1-3.3
 • 09.55-10.40: Arvid Siqveland, 3.4-3.6
 • 11.10-11.55: Jon Eivind Vatne, 3.7-3.8
 • 12.00-13.30: Lunsj
 • 13.45-14.30: Olav Imenes, 3.9-3.10