Hjem
Algoritmer
Algoritmer

Studere algoritmer og kompleksitet ved UiB

Hovedinnhold

Masterretningen algoritmer tar for seg utvikling av fremgangsmåter (algoritmer) for å løse problem raskest mulig på en datamaskin. Målsettingen er å finne en mest mulig effektiv løsningsmetode enten gjennom analyse eller gjennom praktiske tester. Studiet omfatter også ulike fundamentale aspekter ved algoritmer, som å identifisere problem som vanskelig lar seg løse effektivt på en datamaskin. For disse vil en stor del av arbeidet dreie seg om utvikling av alternative løsningsmetoder. Dette kan være algoritmer som fungerer raskt på spesielle typer inndata eller som finner en tilnærmet løsning fremfor en eksakt.

Den som har mastergrad i informatikk, retning algoritmer, skal ha lært seg å analysere kjøretiden til dataprogram og algoritmer, og kunne avgjøre om en gitt løsning er brukelig til det formålet den er tenkt å tjene. Man skal også være i stand til å skille mellom problem som lar seg løse effektivt og de som sannsynligvis ikke gjør det. For de problemene som lar seg løse effektivt skal man kunne utvikle og implementere effektive algoritmer, mens man skal kjenne de vanligste teknikkene for å håndtere vanskelige problem.

Her er en oversikt over kurs som særlig retter seg mot algoritmer og kompleksitet.

   INF 102 Algoritmer, datastrukturer og programmering

 

   INF 234 Algoritmer

 

   INF 235 Kompleksitetsteori

 

   INF 236 Parallelle algoritmer

 

   INF 237 Algoritme-engineering

 

   INF 334 Algoritmer II

 

   INF 339 Utvalgte emner i algoritmer og kompleksitet


Seminar i algoritmer

Her er en oversikt over viktige støttekurs som er nyttige for den som vil studere algoritmer og kompleksitet.

   MNF 130 Diskrete strukturer

 

   MAT 121 Lineær algebra

 

  MAT 221 Kombinatorikk I