Hjem

Allmennmedisin

ALFO

Allmennmedisin er en egen klinisk spesialitet som tar for seg en stor bredde av kliniske problemer, og er karakterisert av en lege-pasientrelasjon som varer over tid, gjerne i samhandling med andre helse- og samfunnsaktører.

Forskningsgruppe for allmennmedisin (ALFO) er opptatt av å utvikle kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet med relevans for fastleger og deres pasienter, samt å utvikle metoder og forskningsstrategier som belyser allmennmedisinens kliniske karakter. Vi har valgt å danne en stor forskningsgruppe som samler kompetanse innen epidemiologi, klinisk forskning og kvalitative forskningsmetoder for å bedre kunne ivareta forskning innenfor vårt felt. Forskningsgruppens aktivitet reflekterer bredden i faget allmennmedisin og har med prosjekter innen blant annet urinveislidelser, søvn- og psykiske lidelser, legemiddelepidemiologi, infeksjonsmedisin, eldremedisin, medisinsk kvinneforskning, medisinsk samhandling, lege-pasientkommunikasjon, legevaktmedisin og laboratoriekvalitet.

Per 31.12.2017 inkluderer ALFO 21 fast vitenskapelig ansatte i forskjellige stillinger og 50 personer i stipendiatstillinger. Flere av de fast ansatte er også tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), og Noklus.  

Forskningsgruppeleder: Esperanza Diaz

Webansvarlig: Siri Waage

 

Blogg: Forskning.no
Muslim woman

Vanskelig å snakke om kreft med innvandrere

Alle er redde for kreft. Som fastlege liker jeg ikke å fortelle pasientene mine at jeg må henvise til spesialist fordi jeg mistenker kreft, men det må gjøres.

Forskning
Elderly man falling on snow

Lavere risiko for hoftebrudd ved bruk av blodtrykksmidler

Eldre mennesker er utsatt for både hjerte- og karsykdommer og hoftebrudd. Ny forskning viser noe lavere forekomst av hoftebrudd blant eldre som bruker blodtrykksmedisin.

helsetjenester
BT kommentar

Ikke alt kan løses på telefon

Den offentlige helsetjenesten har faktisk svært lite å lære av Helsetelefonen.