Hjem
Allmennmedisin

Nyhetsbrev - Universitetslegen

Paraplyen er et medlemstidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. ALFO bidrar med en spalte/nyhetsbrev kalt Universitetslegen.

Steinar Hunskår er redaktør for nyhetsbrevet. Nyhetsbrev fra perioden 1995-2008 finner du her.