Hjem
Allmennmedisin

Institutt for samfunnsmesdisinske fag

Hovedinnhold

 

Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF) ble etablert i 1990, ved at Institutt for hygiene og sosialmedisin og Institutt for allmennmedisin ble fusjonert - sammen med fagområdet geriatri og Institutt for sykepleievitenskap. Disse enhetene gikk sammen til ett institutt med felles administrasjon, der de ulike fagområdene ble organisert som seksjoner. I 1994 ble arbeidsmedisin innlemmet i instituttet, i 1995 fysioterapivitenskap, og i 1998 medisinsk statistikk. Instituttet består nå av syv fagseksjoner: Seksjoner for allmennmedisin, arbeidsmedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, fysioterapivitenskap, geriatri, sosialmedisin, og sykepleievitenskap.

Flere eksternt finansierte enheter har tilknytning til instituttet. Medisinsk fødselsregister (MFR), Seksjon for arbeidsmedisin (eksternt finansiert virksomhet), Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS), Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NFG) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er alle tilknyttet instituttet på ulike måter. Det samme gjelder Fjellsiden legesenter.

Instituttet leder Locus for registerepidemiologi, deltar i Locus for nevrovitenskap og Locus for homocystein og relaterte vitaminer som er autoriserte forskergrupper ved Det medisinske fakultet.

I 2003 ble instituttet samlet i Kalfarveien 31 - den gamle Pleiestiftelsen for spedalske. Det var på denne institusjonen en av Bergens mest kjente menn, Gerhard Armauer Hansen, drev medisinsk forskning.