Hjem
Allmennmedisin

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge. Forskerskolen er et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved de medisinske fakultetene, og kandidatene skal følge programmet ved sitt universitet. I tillegg vil de gjennom forskerskolen få forskerutdanning som er spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin finansieres gjennom Norges forskningsråd i perioden 2013-2020.

Opptak ved forskerskolen skjer årlig etter søknad. I tillegg til å tilby kurs, legger forskerskolen vekt på nettverksbygging for studenter og veiledere gjennom samlinger, nettbaserte møter og utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter.

Forskerskolen i allmennmedisin er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Uni Research Helse, Universitetet i Bergen, NTNU og Universitetet i Tromsø. Det er dessuten inngått en avtale om samarbeid med den svenske forskerskolen i allmennmedisin. Administrasjon og daglig drift av forskerskolen er lagt til Oslo. Ved UiB og Uni Research Helse er førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson (vitenskapelig koordinator) og professor Sabine Ruths (leder av styringsgruppen) involvert i forskerskolen.

Se forskerskolens hjemmeside for mer informasjon: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/forskerskoler/nafalm/