Hjem
Allmennmedisin

Formidlingspris til søvnforsker

Professor Bjørn Bjorvatn ved Institutt for samfunnsmedisinske fag tildeles 2010-prisen for fremragende forskningsformidling. Dette melder Det medisinsk-odontologiske fakultet på sine nettsider.

Hovedinnhold

Videre meldes det at han har henvendt seg til både fagfolk og til allmennheten, og ble hedret for sin aktive og engasjerte formidling av forskning på søvnforstyrrelser på en enkel og forståelig måte, slik at publikum kan kjenne seg igjen. Bjorvatn har vært en aktiv formidler i flere år, og bare i 2010 har han opptrådt i radio og fjernsyn, riksdekkende aviser, ukeblader og nettsider hele 32 ganger. I juryens uttalelse heter det at Bjorvatn har hatt "en fabelaktig evne til å kunne popularisere og knytte behovet for vitenskapelig kunnskap til dagsaktuelle tema, der aktuelle eksempler på dette er ”Lite søvn under OL” og ”Søvnproblemer hos ungdom og dagens multimediasamfunn”".

Forskningsgruppe for allmennmedisin gratulerer!