Hjem
Allmennmedisin
Forskning

Lavere risiko for hoftebrudd ved bruk av blodtrykksmidler

Eldre mennesker er utsatt for både hjerte- og karsykdommer og hoftebrudd. Ny forskning viser noe lavere forekomst av hoftebrudd blant eldre som bruker blodtrykksmedisin.

Elderly man falling on snow
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Resultatene i forskningsprosjektet viser at eldre mennesker som bruker blodtrykkssenkende midler (antihypertensiva) har lavere risiko for å brekke hoften sammenlignet med personer som ikke bruker slike legemidler. Bruddrisikoen er imidlertid økt hos personer ved oppstart av blodtrykksmedisin, og hos brukere av visse typer vanndrivende midler (slynge-diuretika).

Blodtrykksmedisin kan styrke benkvalitet – men kan også øke risikoen for å falle
Hoftebrudd hos eldre skyldes ofte et fall i kombinasjon med benskjørhet (osteoporose).
- Blodtrykksmidler kan gi blodtrykksfall og økt falltendens, særlig hos skrøpelige eldre. På den annen side kan disse legemidlene bidra til å styrke benkvaliteten, forteller Sabine Ruths, som er førsteforfatter på en ny studie nylig publisert i BMC Geriatrics. Sammen med sine kollegaer, har Ruths dokumentert sammenhengen mellom hoftebrudd og medisinene ved å sammenholde data fra to nasjonale helseregistre, Hoftebruddregisteret og Reseptregisteret. Informasjon om legemiddelbruk og hoftebrudd hos alle personer i Norge 60 år og eldre i perioden 2005-2010 ble samlet inn. Risiko for hoftebrudd ble beregnet ved å sammenligne antall hoftebrudd under bruk av blodtrykksmidler med antall hoftebrudd uten bruk av disse medisinene.

Anbefaler prinsippet «start low and go slow»
Norge ligger i verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. Hoftebrudd rammer særlig eldre kvinner og fører til hjelpebehov, innleggelse i sykehjem og tidlig død. Flere eldre i årene som kommer vil medføre en betydelig økning i antallet hoftebrudd, med store omkostninger for enkeltindivider og samfunnet. Eldre mennesker har ofte komplekse helseproblemer og blodtrykkssenkende midler forskrives til over halvparten. Selv om antihypertensiva kan være beskyttende mot hoftebrudd, og behandling av hjerte- og karsykdommer i seg selv kan redusere fallfare, bør forskrivere vurdere økt risiko for bivirkninger ved oppstart av behandling hos eldre og følge prinsippet "start low and go slow." Sammenhengen mellom blodtrykksmidler og hoftebrudd som er påvist i denne studien bør undersøkes nærmere i pasientnære studier.

Kilde:

Ruths S, Bakken MS, Ranhoff AH, Hunskaar S, Engesæter LB, Engeland A. Risk of hip fracture among older people using antihypertensive drugs: a nationwide cohort study.
BMC Geriatr 2015;15:153. doi: 10.1186/s12877-015-0154-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26626043