Hjem
Allmennmedisin

Nyhetsarkiv for Allmennmedisin

Lær deg verktøyet som nesten alle fastleger bruker. Universitetsbiblioteket har skaffet tilgang til NEL.
Dette spørsmålet stiller tre forskere ved IGS (Kirsti Malterud, Guri Rørtveit og Mari Bjørkman) som selv har vært allmennleger i mange år, i et debattinnlegg i BT.
... og det gjør pasientene deres også.
En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet viser at antall legebesøk for unge har økt 30 prosent etter at fraværsordningen ble innført.
Den offentlige helsetjenesten har faktisk svært lite å lære av Helsetelefonen.
Kirsti Malterud sier at Norges forskningsråd fremmer et foreldet syn på hvorfor mennesker blir syke.
Vi mangler et ord for det lege-essensielle: Det som er legete ved en lege.
Etter 17 år med 850 legespalter gir Steinar Hunskår seg som Strilen sin huslege frå nyttår.
Alle er redde for kreft. Som fastlege liker jeg ikke å fortelle pasientene mine at jeg må henvise til spesialist fordi jeg mistenker kreft, men det må gjøres.
Eldre mennesker er utsatt for både hjerte- og karsykdommer og hoftebrudd. Ny forskning viser noe lavere forekomst av hoftebrudd blant eldre som bruker blodtrykksmedisin.
Som de første i Norge bruker «Senter for tverrfaglig samarbeidslæring i primærhelsetjenesten» pasienter som treningsobjekt for tverrfaglige team.
Ny utgave av Paraplyen er ute fra 27.januar.
Landsstyret vedtok nylig at det opprettes et kompetanseområde med krav til utdanning, heter det på legeforeningens hjemmesider.
Professor Bjørn Bjorvatn ved Institutt for samfunnsmedisinske fag tildeles 2010-prisen for fremragende forskningsformidling. Dette melder Det medisinsk-odontologiske fakultet på sine nettsider.
I forbindelse med verdens søvndag 2011 vil forskere ved Universitetet i Bergen sammen med Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsjukdommar markere dagen med ulike arrangementer i Bergen sentrum.