Hjem
Antikkens filosofi

Aktiviteter

Gruppens aktivitet har de siste årene i hovedsak skjedd i tilknytning til forskningsprosjektet Poetry and Philosophy.

Hovedinnhold

Prosjektet "Poetry and Philosophy" ble etablert i 2006. De første årene ble prosjektet drevet med beskjedne midler fra ulike kilder og fikk i 2012 en større bevilgning for 3 1/2 år fra NFR og UiB. Det er blitt arrangert årlige workshops og siden 2008 årlige internasjonale symposier (bortsett fra i 2010). Lenker til programmene for symposiene finnes til høyre på denne siden.

En rekke av innleggene på symposiene er senere blitt bearbeidet til tidsskriftartikler - se Publikasjoner.