Hjem
Arbeids- og miljømedisin
Nyhet

Ny artikkel i forskning.no: Om støy og hørsel på arbeidsplass

Støy er et problem på mange arbeidsplasser og arbeidere på steder med høyt støynivå risikerer å utvikle støyskader.

fra smelteverk i tanzania
Foto/ill.:
Gro Tjalvin

Hovedinnhold

PhD-kandidat Israel Paul Nyarubeli og professor Bente Moen fra Forskningsgruppe for Arbeids- og miljømedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisn, Universitetet i Bergen, skriver i en artikkel i forskning.no om viktigheten av å være bevisst på sammenhengen mellom støy og hørsel på arbeidsplasser.

I prosjektet de har forsket på i metallindustrien i Tanzania, fant de at hele 86 prosent av arbeidstakerne ikke brukte hørselvern. På disse arbeidsplassene ble det målt støynivå langt over anbefalte normer.

Du kan lese hele artikkelen i forskning.no her.