Hjem

Arbeids- og miljømedisin

Mastergrad i helsevitenskap - spesialisering innen yrkeshygiene

Spesialiseringen innen yrkeshygiene er knyttet til opptak til Masterprogram i helsefag for Radiograf/Bioingeniør (RAB-fag), men andre søkere med bachelorgrad fra universitet eller høyskole med kjemi, biologi og/eller fysikk i fagkretsen er velkommen til å søke opptak på spesielle vilkår.

Spesialiseringen innen yrkeshygiene er knyttet til opptak til Masterprogram i helsevitskap. Ssøkere med bachelorgrad fra universitet eller høyskole med kjemi, biologi og/eller fysikk i fagkretsen er velkommen til å søke opptak.

Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr en spesialisering innen yrkeshygiene som vil legge et godt grunnlag for arbeid blant annet i HMS-avdelinger i ulike bransjer, i bedriftshelsetjenester, innen forskning og i offentlig forvaltning og tilsyn. Med yrkeshygiene menes i denne sammenheng: identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til fore­byggende tiltak.

Studenter som ønsker å ta spesialisering innen yrkeshygiene vil det første semesteret følge ulike kurs i vitenskapelige metoder. Det andre halvåret tar de kursmoduler innen yrkeshygiene som gis av Arbeids- og miljømedisin, UiB. Disse kursene blir holdt på enten norsk eller engelsk, avhengig av hvem som deltar. Godkjenning av avlagte kurs innen yrkeshygiene fra andre institusjoner blir vurdert på individuell basis.

Mastergradsoppgaven inkluderer vanligvis et feltarbeid i en valgt bransje eller på en arbeidsplass for å studere sammenhenger mellom for eksempel eksponering for kjemikalier eller støy, og helse. Feltarbeid, dataanalyse og sammenskriving av oppgaven gjennomføres det andre året. Se pfd-fil for mer detaljert informasjon.

Det er også mulig å ta en internasjonal mastergrad med spesialisering innen yrkeshygiene via «Master in Global Health» som er et samarbeid mellom Senter for internasjonal helse, UiB og Arbeids- og miljømedisin, UiB. Masteroppgaven må i dette tilfellet være knyttet til internasjonale/globale problemstillinger i lav-inntektsland. Se mer detaljert informasjon i pdf-fil.

Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.  Du søker opptak gjennom søknadsweb. https://soknadsweb.uib.no/soknadsweb/login.seam?inst=uib

Opptak til spesialisering innen yrkeshygiene blir gjort hvert annet oddetallsår (dvs 2017, 2019,…).

Mer informasjon om søknadsprosedyren finner du her

http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

For nærmere opplysninger kan dere kontakte Magne Bråtveit (magne.bratveit@uib.no, tlf. 55586073).