Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Undervisning i arbeidsmedisin på medisinstudiet

I løpet av en uke underviser vi faget arbeidsmedisin for siste års studenter ved profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen. Gjennom forelesninger, gruppearbeid og quizer håper vi å gi studentene en innføring i faget arbeidsmedisin.

Hovedinnhold

I løpet av studiet møter medisinstudentene faget flere ganger i regi av forskningsgruppen. 

På fjerde semester lærer studentene om miljø og samfunn, fagansvarlig her er Gro Tjalvin.

På femte semester lærer studentene om yrkesrelaterte luftveissykdommer, fagansvaret her er hos lungeavdelingen. 

På sjette semester lærer studentene om smittevern, eksponeringer og grupperettete medisinske tiltak samt samhandling. Fagansvarlige
er: Ole Jacob Møllerløkken.

På syvende, åttende og niende semester lærer studentene arbeidsbetingete årsaker innenfor hud, nevrologi, øyesykdommer, øre-nese-hals, gynekologi og pediatri. Fagansvaret her ligger på de ulike kliniske fagmiljøene. 

På tiende semester lærer studentene om faget arbeidsmedisin, organisatoriske faktorer og virkemidler, eksponeringer, målinger og vernetiltak. Her har de også praksis i faget. Fagansvarlig her er Kaja.Irgens-Hansen

På ellevte semester har studentene i hovedsak allmennmedisin, men har også praksis innenfor samfunnsmedisin og møter relevante problemstillinger for vårt fag. Fagansvaret ligger hos allmennmedisin og samfunnsmedisin. 
På tolvte semester har studentene integrert undervisning og har en fagdag som involverer arbeidsmedisin. Fagansvarlig er: Gro Tjalvin.

Ressurser:
 

www.uib.no/emne/MED4 
www.uib.no/emne/MED5 
www.uib.no/emne/MED6 
www.uib.no/emne/MED7 
www.uib.no/emne/MED8 
www.uib.no/emne/MED9 
www.uib.no/emne/MED10 
www.uib.no/emne/MED11 
www.uib.no/emne/MED12 

www.mitt.uib.no