Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Hovedinnhold

Jeg stiller til valg for en plass i Universitetsstyret, Universitetet i Bergen 2009

Dette gjør jeg fordi jeg er begeistret for arbeidsplassen min ved universitetet. På universitetet har vi en unik frihet som vi må hegne om. Samtidig har vi et ansvar for å skape landets beste forsknings- og læringsmiljø og bevare mangfoldet, oppgaver som er svært spennende.

Jeg ser at vi har forbedringspotensialer ved vårt universitet, og håper at jeg kan være med og arbeide for:
- å skaffe flere midler til universitetet - gjerne via ekstern finansiering, men uten å gå på akkord med friheten.
- mer internasjonalt samarbeid
- å få et bedre arbeids- og læringsmiljø ved å styrke HMS-arbeidet ved enheten. Et godt arbeidsmiljø uten uløste konflikter og uten risiko for skade/sykdom av arbeidet, gir en arena for høykvalitetsforskning og -undervisning.
-et nytt og annerledes fokus på formidling av universitetets kunnskap. Avisene skal strutte av interessant og nyttig informasjon fra oss, ikke av våre interne konflikter.
-økt grad av likestilling mellom kjønnene og inkludering av nye landsmenn og internasjonale studenter/gjester i våre miljøer

Jeg har sans for Eidsvollsmannen Jacob All sitt utsagn om universitetet i 1811:
"Det skal tæmme Egennytten og ukultivert Rigdom, det skal være det virksomste Værn imod Følgerne af Tidernes Forvirring".


Kort om min bakgrunn:
Jeg er lege, spesialist og professor i arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. Jeg har vært ansvarlig for faget arbeidsmedisin her siden 1990, og arbeider på Institutt for samfunnsmedisinske fag. Jeg disputerte i 1991 med en doktoravhandling om sjømenn på tankskip, med vekt på løsemidlers innvirkning på nervesystemet. Jeg har siden skrevet over 100 arbeidsmedisinske og yrkeshygieniske publikasjoner internasjonalt, og er engasjert i nord-sør samarbeid. Jeg har sittet i fakultetsstyret for Det medisinsk-odontologiske fakultet i siste periode.