Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Hva er ARV?

ARV er en forkortelse for Arbeidsmiljøkonferanse på Vestlandet.

Hovedinnhold

Dette er en serie konferanser for bedriftshelsepersonell som vil bli arrangert på Vestlandet i en ti års periode (2011-2020). Konferansene startet opp ved at Fond for bedriftshelsepersonell på Vestlandet ble nedlagt i 2011. Midlene fra fondet ble da overført til Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen (UiB).

Målsettingen for bruk av midlene skal være faglig utvikling av bedriftshelsepersonell på Vestlandet (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane). Midlene skal brukes til tverrfaglige arrangementer, primært for bedriftshelsepersonell på Vestlandet, men andre kan delta hvis det er ledige plasser.

Det nedsettes en arrangementskomité for hvert år, bestående av personer fra forskningsgruppen, fra arbeidsmedisinsk poliklinikk ved Yrkesmedisinsk avdeling og fra bedriftshelsetjenesten. Det skal arrangeres et arrangement årlig der midler fra fondet sponser arrangementet.

Det er vedtatt at arrangementet skal inkludere hele region helse Vest og følger derfor følgende plan: 

2022 Fagseminar i Stavanger
2023 ARV-konferanse i Bergen
2024 Fagseminar i Førde
2025 ARV-konferanse i Bergen
2026 Fagseminar i Stavanger