Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Internasjonalt samarbeid

Forskergruppen samarbeider med skandinaviske, nordiske, europeiske og globale institusjoner og foreninger. De viktigste er beskrevet nedenfor.

Hovedinnhold

 

Tanzania

Gruppen samarbeider med Muhimbili University College, Dar es Salaam i et NUFU-finansiert prosjekt som heter "Arbeidsrelaterte luftveissykdommer blant arbeidstakerne i støvete industri". Gruppens kontaktperson er professor Yohana Mashalla.

 

Spania

Det er inngått en ERASMUS/SOCRATES samarbeidsavtale mellom Universidad of Alicante og Universitetet i Bergen og som omhandler forsker-og studentuveksling.

 

Storbritannia

Gruppen samarbeider med Industrial Psychology Researh centre, School of Psychology, University of Aberdeen i et prosjekt som omhandler HMS-kultur. Kontaktperson er Kahtryn Mearns.

Gruppen samarbeider også med Institute of naval medicine, Alverstoke, hvor Dr. Robert Bridger er biveilder for Kristian Gould.

 

Sverige

Gruppen har etablert kontakt med forskere på Universitetet i Umeå, vedrørende et prosjekt om reproduksjon og elektromagnetiske felt. Kontaktperson er professor Kjell Hansson Mild.

Videre er det startet et samarbeid med Universitetet i Karlstad om den norske mor-barn studien. Kontaktperson er professor Carl Gustaf Bornehag.

 

Finland

Gruppen samarbeider med flere ansatte ved Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki i forbindelse med simulatorstudien HMS-sjø. De har vært i Bergen og deltatt i studien med målinger, og vil være en aktiv samarbeidspartner videre i utarbeidelse av publikasjoner.