Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Luftveissymptomer blant etiopiske drivhusarbeidere

Feltarbeid i roseindustrien i Etiopia

Foto/ill.:
Bente E. Moen

Hovedinnhold

Blomsterindustrien er en av de viktigste eksportnæringene i Etiopia, og sysselsetter mer enn 50 000 arbeidere. Flere yrkesmessige eksponeringer, for eksempel plantevernmidler og endotoksiner finnes i drivhusene, men arbeidsforhold og helse-status blant arbeidere i den etiopiske blomsterindustrien er ikke kjent. Et spørreskjemabasert intervju ble gjennomført blant 213 arbeidere ved tre gårder og 60 arbeidere fra supermarkeder ble intervjuet som kontrollgruppe. En kartlegging av drivhusene ble utført ved tre blomstergårder, fra februar til mars 2012. Arbeiderne har høy forekomst av luftveissykdommer og hudsymptomer, noe som er sjelden rapportert blant kontrollene. De høy-eksponerte kvinnelige arbeiderne inne i drivhuset har mer respiratoriske symptomer og hudsymptomer enn lav-eksponerte arbeidere utenfor drivhuset, også når du justerer for alder og utdanning. Begrenset tilgang til personlig verneutstyr og usikre plantevernmidler rutiner er også dokumentert. Vår studie tyder på at det å jobbe i drivhus er forbundet med negative helseeffekter. Riktig personlig verneutstyr anbefales.  

Det vil bli utført mer felt arbeid på dette området.