Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Spørreundersøkelse blant tidligere offshore arbeidere

Arbeids og miljømedisin i samarbeid med Oljearbeidernes sosiale ordninger (OSO) gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant offshore arbeidere som har mistet helsesertifikatet.

Hovedinnhold

Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i om uheldige forhold i arbeidsmiljøet hadde sammenheng med tap av helsesertifikatet offshore. I tillegg vil vi kartlegge hvor viktig erstatningsordningen har vært for den enkelte. Spørreundersøkelsen er anonym og alle vil få en påminnelse i form av nytt spørreskjema etter to uker.

Spørsmål angående undersøkelsen kan rettes til Bente E. Moen (bente.moen@isf.uib.no) eller Valborg Baste (valborg.baste@uni.no).