Hjem

Arbeids- og miljømedisin

Ny doktorgrad

Skiftarbeidertoleranse blant offshorearbeidere og sykepleiere

Ingvild Saksvik-Lehouillier disputerer tirsdag 24. april 2012 til ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Shift work tolerance and adaption to shift work among offshore workers and nurses".

Kandidaten har samarbeidet med Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin.

Les pressemeldingen her.