Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Den tredje helseundersøkelsen i Sløvåg avsluttet

Det ble ikke avdekket alvorlige helseplager i befolkningen i Sløvåg i den tredje og siste helseundersøkelsen.

Hovedinnhold

Prosjektleder Bjørg Eli Hollund fra Helse Vest er intervjuet i NRK Sogn og Fjordane om resultatene av undersøkelsen. Spesialist i arbeidsmedisin og phd-student ved forskergruppe for arbeids- og miljømedisin Gro Tjalvin har deltatt i gjennomføringen av helseundersøkelsen. Du kan lese mer om saken på denne nettsiden.